Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

WODC-onderzoek zorgvuldig ondanks "onbehoorlijke" bemoeienis ministerie

WODC-onderzoek zorgvuldig ondanks "onbehoorlijke"  bemoeienis ministerie

Directeur Leeuw greep in tekst in, maar dat kwam de kwaliteit ten goede

MAASTRICHT. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft zich soms “onbehoorlijk” met onafhankelijke wetenschappelijke rapporten van het WODC bemoeid, maar er is uiteindelijk niet gebogen voor die druk, ook niet door Frans Leeuw, tot de zomer directeur van het onderzoekscentrum en in Maastricht deeltijdhoogleraar. Dat concludeert de commissie die woensdag haar rapport over de WODC-affaire presenteerde. De Volkskrant schrijft zelfs dat Leeuw dit onderzoek mag opvatten als “rehabilitatie”. Wel wordt hem door de commissie verweten dat hij niet altijd professioneel is omgegaan met zijn personeel.

Wat in de volksmond de WODC-affaire is gaan heten, werd eind vorig jaar aangekaart door Nieuwsuur. Vanuit de politieke top zou te veel sturing zijn op het werk van het onafhankelijke Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). Dat zegt inmiddels gepensioneerd medewerkster Marianne van Ooyen die intern haar beklag had gedaan, maar geen gehoor vond. Nieuwsuur wist de hand te leggen op die klacht. Een centrale rol was weggelegd voor WODC-directeur Frans Leeuw die eigenhandig teksten zou hebben aangepast na druk vanuit het ministerie. Naar aanleiding van die onthullingen stelde Ferd Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, in januari drie onderzoekscommissies in, alle met een eigen focus.
Het eerste rapport, over de afhandeling van de klacht van de medewerkster, werd deze zomer gepresenteerd. Frans Leeuw bleek onzorgvuldig te zijn geweest en trad daarop terug als directeur van het WODC. Hij bleef wel hoogleraar in Maastricht.
De commissie die gisteren haar resultaten presenteerde – en zich vooral op de “deugdelijkheid” van drie rapporten over het softdrugsbeleid in Nederland concentreerde – , stipte ook de communicatie tussen Van Ooyen en Leeuw aan. Die getuigde niet van “een respectvol en professioneel functioneren”. Leeuw wordt verweten dat hij niet het goede voorbeeld gaf.
Wat de sturing betreft vanuit het ministerie: in drie van de zestien bestudeerde voorvallen heeft het ministerie “onbehoorlijk”  gehandeld, zegt de commissie, maar dat heeft volgens haar de wetenschappelijke kwaliteit van het eindresultaat niet beïnvloed. Sterker, het zou er een enkele keer zelfs beter op zijn geworden, bijvoorbeeld in het geval waarin Leeuw had aangestuurd op een aanpassing van een stuk tekst (waar de onderzoeker het niet mee eens was). De nieuwe versie, vindt de commissie, is beter en genuanceerder dan de oorspronkelijke passage.
In een ander geval wilde het ministerie een opdracht gunnen aan het Asser Instituut en niet aan de Radboud Universiteit Nijmegen die ook een offerte had opgesteld. “Onbehoorlijke beïnvloeding” zegt de commissie daar nu van, maar uiteindelijk heeft het WODC, incluis directeur Leeuw, de poot stijf gehouden en is men achter de eigen voorkeur blijven staan: de Radboud Universiteit. Wel is de verhouding “met en binnen het WODC” onder druk gezet. Leeuw heeft te lang voor die “beïnvloedingspoging” open gestaan.

Een (breder) onderzoek naar de relatie tussen de politieke top en het WODC en mogelijke aantasting van de wetenschappelijke integriteit is nog gaande. Die resultaten worden in december verwacht. De UM, in casu rector Rianne Letschert en rechtendecaan Jan Smits, heeft steeds gezegd daarop te willen wachten. Dat rapport zou eventueel consequenties kunnen hebben voor Leeuws positie als hoogleraar. Of er ook nog maatregelen worden genomen naar aanleiding van de jongste resultaten is onduidelijk. Rector Letschert liet weten eerst het hele rapport te willen lezen en dan, mocht daar aanleiding toe zijn, in gesprek te gaan met Leeuw.
Klokkenluider Van Ooyen heeft aan Nieuwsuur gemeld het rapport “eenzijdig”  te vinden. Ze vindt het vreemd dat veel “grensoverschrijdende beleidsbeïnvloeding” toch als ‘niet onbehoorlijk’ wordt geclassificeerd. Bas Haan, onderzoeker van de WODC-affaire voor Nieuwsuur, zei woensdagavond in het nieuwsprogramma dat er niet naar incidenten moet worden gekeken, maar naar de “overkoepelende structuur” van ‘schrappen’  en ‘ sturing’ . “ Het gaat om een continue druk op de wetenschap. Die druk heeft onmiskenbaar de kwaliteit benadeeld, alleen al omdat er druk was.”

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)