Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Mejuffrouw Baars ontmoet de heer Zoetekouw

Mejuffrouw Baars ontmoet de heer Zoetekouw

Photographer:Fotograaf: Joey Roberts

Kerstin Baars is ietsje later, Zoetekouw vertelt intussen over de bierestafette die ze gisteravond hielden, het is nog steeds A-tijd. Twee ploegjes van vier studenten tegenover elkaar, ieder heeft twee bier voor zich die ge-at moeten worden, dan mag de volgende in de ploeg. Vier wedstrijden in een ruim uur.

Pfoe. Dat is acht bier per persoon. In iets meer dan een uur!

Zoetekouw, met brede grijns: “Correct.”

Vind ik veel.

Zoetekouw: “Ja, dat begrijp ik. Mijn ouders zouden het ook veel vinden.”

Dan arriveert Kerstin Baars. Op haar verenigingstruitje staat: Mej. Baars.

Moeten we je de hele tijd mejuffrouw noemen?

Baars lacht: “Ja, doe maar! Weet je, mensen verwachten het niet van ons maar wij hebben allerlei mores, studentikoziteit [nee, dit vind je niet in Van Dale; wb] staat bij ons hoog in het vaandel. Bij vergaderingen spreken we mekaar ook zo aan. Met ‘mejuffrouw’. Of ‘de heer’. Nu ben ik dus mejuffrouw praeses, haha.”

Zoetekouw heeft nog nooit van Lux ad Mosam gehoord: “Ik kom jullie niet tegen, niet in de Uni, niet in de stad. Is het christelijk? Ja? O, dan was dit een goeie gok dus, haha.”

Hij is wel gedoopt, heeft communie gedaan, maar heeft “helemaal niks meer” met het geloof, behalve met kerstmis, “dan is het wel mooi”.

Zoetekouw: “Zijn ze bij jullie allemaal gedoopt, allemaal communie gedaan?”

Baars: “Nee, en dat laatste is trouwens alleen bij de katholieken zo. Maar we willen wel graag dat mensen op een bepaalde manier betrokken zijn bij het geloof. We hebben ook leden die twijfelen. Daarom hebben we twee vormen van lidmaatschap: onderschrijvend en respecterend. Respecteren, dan heb je iets met geloof, en dat kan ook een ander geloof zijn; maar onderschrijven, dan onderschrijf je echt de apostolische geloofsbelijdenis, een van onze grondslagen.”

Weet jij wat dat is, Ralf?

Zoetekouw: “Eh, nee.”

Ik ook niet.

Baars moet lachen: “Oké, ik leg het uit, dat is de tekst waarin staat dat God de christelijke God is, en Jezus de zoon van God.”

Dat gezegd zijnde heeft Zoetekouw nog wel wat vragen. Bijvoorbeeld: bidden ze samen bij Lux? Baars: “Ja, en we lezen samen uit de Bijbel.” Hij wil ook weten wat ze ervan vinden dat de kerken allemaal zo rijk zijn. Baars: “Dan heb je het misschien over de katholieke kerk, maar dat weet ik niet. De protestanten, zeker hier in Limburg, zijn helemaal niet rijk hoor. Maar is dat voor jou een reden om de kerk terzijde te laten?”

Zoetekouw: “Ja, ik vind het erg scheef allemaal. Ook al die oorlogen tussen verschillende geloven, zo zinloos. Daarom heb ik er minder mee.”

Maar er blijken toch ook heel veel raakvlakken tussen de twee voorzitters te bestaan. Als Zoetekouw enthousiast vertelt over het ‘zooien’ dat ze bij Epicurus doen en hij zich afvraagt of de mannen bij Lux zich daar ook wel eens aan overgeven, zegt Baars: ‘Nee, maar we brassen wel.” En brassen, dat is dan dingen van elkaar - dispuut tegenover dispuut bijvoorbeeld - jatten en die onder voorwaarden teruggeven. 

Zoetekouw: “Ja, dat doen wij ook!”  En of er ook wordt geborreld bij Lux? “Jazeker, natuurlijk”, zegt Baars. “Is dat dan ook zuipen?”, vraagt Zoetekouw. Baars: “Er kan best weleens stevig gedronken worden, maar dat iemand echt lam is, dat zie je bij ons bijna nooit.”

Zoetekouw glimlacht van oor tot oor: “Bij ons wel.”

Baars: “Ik vind: mensen moeten nog wel respectvol met elkaar omgaan. Er is ook altijd iemand aanwezig die nuchter is en die oplet. En als er dan eens iemand dronken wordt, zorg je dat die veilig thuiskomt.”

Waarom zijn jullie als christelijke vereniging niet gewoon lekker streng?

Baars: “Waarom wel? Kijk, onze missie is, we willen een veilige plek voor onze leden bieden waar ze kunnen groeien in hun geloof, maar je moet natuurlijk ook genieten van je studententijd.”

Zoetekouw: “Hoe kijken jullie eigenlijk naar ons?”

Baars: “Ik vind het heel belangrijk dat er dit soort disputen zijn. Om vriendschap te vinden, je ergens thuis te voelen. En dat Epicurus het aardse genot propageert, daar zijn we echt niet tegen hoor, dat is weer zo’n stereotiep beeld van ons, dat klopt echt niet.”

Zoetekouw: “Voor ons gaat het echt niet alleen over zuipen. Vriendschap en saamhorigheid, dat telt veel zwaarder.”

Baars: “Dat past ook heel goed bij ònze vereniging.”

De twee voorzitters kunnen het steeds beter met elkaar vinden. Héél goed zelfs. Zou een fusie geen leuk idee zijn?

Oef. Gegrinnik. Zoetekouw schudt zijn hoofd. Nèt een paar bruggetjes te ver.

 

 

 

Kerstin Baars (21), vierdejaars UCM (“Ik heb een paar dingen niet gehaald”), is voorzitter van C.S.V.  Lux ad Mosam

Aantal actieve leden: 61

Borrelen: Pharos, de eigen sociëteit

Betekenis ‘Lux ad Mosam’: “Licht aan de Maas.”

 

Ralf Zoetekouw (21), derdejaars econometrie (“nog twee vakken”), nu bestuursjaar consultancy bureau Unipartners, is voorzitter van M.H.D. Epicurus

Aantal actieve leden: 18

Borrelen: De Uni

Betekenis ‘Epicurus’: “Griekse wijsgeer, geboren in 341 voor Christus, streefde naar het hoogste genot, hechtte veel waarde aan vriendschap, broederschap. ”

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)