Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Studenten FPN blijven ontevreden over toetsing

MAASTRICHT. De toetsing bij de faculteit psychologie- en neurowetenschap: de studenten zijn er de laatste jaren niet tevreden over. Dat blijkt uit de Nationale Studenten Enquête, maar ook uit de eigen evaluaties van de faculteit. In het actieplan, dat de faculteit ieder jaar naar aanleiding van die feedback opstelt, speelt toetsing dan ook een grote rol. De faculteitsraad vraagt zich echter af of die plannen snel genoeg tot verandering zullen leiden.

Studenten klagen over taalfouten in de tentamens, vragen die niet representatief zijn voor de geleerde stof, te weinig feedback en te veel meerkeuzevragen. Vooral dat laatste is een heikel punt. De faculteitsraad pleit al enkele jaren voor meer open vragen in tentamens.

Het bestuur kiest ervoor om bepaalde opties te onderzoeken. Kan een nieuw ICT-programma helpen bij het verminderen van fouten in tentamens? Welke testmethodes zouden toegevoegd kunnen worden? Ook wil het bestuur de huidige testmethodes en de rol van de eerste en tweede beoordelaar bij de scriptie verder evalueren.

“We willen eerst weten wat precies het probleem is”, zei Rob Ruiter, portefeuillehouder onderwijs tijdens de laatste faculteitsraad. “De studenten zijn ontevredener geworden, terwijl wij niets anders doen. Hoe kan dat?” Hij denkt bovendien dat een goede aanpak tijd nodig heeft. “Wil je toetsing verbeteren, dan is er een cultuuromslag nodig.”

Raadslid Michael Capalbo uitte zijn zorgen. “Dit is een groot probleem. Dat we dalen in de rankings heeft voor een groot deel met toetsing te maken. Als ik naar de plannen van het faculteitsbestuur kijk, krijg ik het idee dat we blijven doen wat we al deden. En als je wilt weten wat studenten dwarszit, hoef je maar naar de open antwoorden van de Nationale Studenten Enquête te kijken. Ik denk dat daar het probleem goed wordt samengevat.”

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)