Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Waalse studenten in de knel

MAASTRICHT. Het aantal Waalse studenten aan de Universiteit Maastricht is de laatste jaren explosief gegroeid. En dat heeft extra problemen met zich mee gebracht omdat Walen het middelbare schooldiploma niet tijdig kunnen aanleveren. De UM neemt nu genoegen met een voorlopige verklaring.

In Nederland moeten eerstejaars studenten voor 1 september een geldig middelbare schooldiploma overleggen aan de universiteit waar ze zich hebben ingeschreven. Dat staat in het zogeheten inschrijfbesluit - onderdeel van de Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).

Waalse studenten lukt dat vaak niet omdat ze het diploma pas veel later in bezit krijgen en alleen een voorlopige verklaring kunnen laten zien. Het officiële document ontvangen ze soms pas een jaar later, zegt Pascal Breuls, directeur van het studentenservicecentrum.

“Als het om kleine aantallen gaat, wordt er links en rechts iets geregeld. In de loop der jaren is deze groep echter steeds groter geworden en begon de interne accountant daar vraagtekens bij te zetten. Nieuwkomers moeten nu eenmaal voldoen aan de wettelijke eisen.”

Ook raakten sommigen in de knel omdat hun inschrijving, wanneer niet aan alle eisen is voldaan, on hold werd gezet. Studenten hebben dan geen toegang meer tot de digitale leeromgeving en mogen geen tentamen meer doen. U-raadslid Dirk Tempelaar, tevens docent bij de School of Business and Economics (SBE), sneed dit onderwerp laatst aan in de universiteitsraad. Volgens Tempelaar levert de on-hold-status een hoop verwarring op omdat docenten niet weten welke studenten het betreft.

Een ander probleem: sommige van deze studenten melden zich niet. Zelfs niet na herhaald aandringen van het studentenservicecentrum en bureau onderwijs. “Ze krijgen vier herinneringen en we proberen hen telefonisch te bereiken”, zegt Joël Castermans, hoofd van het bureau onderwijs van SBE. “Maar dan nog blijft het soms stil. Dit is overigens geen recent probleem. Vroeger gingen we al bij onderwijsgroepen langs om de studenten te traceren, maar dat verstoorde het onderwijs en stigmatiseerde de studenten onnodig.”

Inmiddels is de UM de Waalse eerstejaars tegemoet gekomen. In samenspraak met de eigen accountant is besloten om genoegen te nemen met de voorlopige verklaring. Zodra de studenten het definitieve diploma hebben ontvangen, moeten ze dat zo snel mogelijk overleggen.

Meer Walen dan ooit hebben zich aan de UM ingeschreven, althans volgens de oktobertelling. De teller staat op 326. “Waalse studenten hebben veel belangstelling voor het internationale onderwijs”, zegt Zoé den Boer, senior adviser voor studentenwerving. “In hun eigen regio is het merendeel van de opleidingen Franstalig. Zoals ook uit de cijfers van 2017 blijkt, kiezen ze vaak voor International Business, European Law School en European Studies.”

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)