Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

U-raad is kritisch, kwaliteitsafspraken geen hamerstuk

MAASTRICHT. De kwaliteitsafspraken, die vanmiddag op de agenda van de universiteitsraad staan, zullen hoogstwaarschijnlijk niet zonder slag of stoot worden goedgekeurd. Dat bleek vorige week tijdens de gezamenlijke vergadering van twee U-raadscommissies.

Er was kritiek op het mentorprogramma, de invulling van de intensieve onderwijsuren en de betaling van de onderzoekstaak van universitaire docenten uit de studievoorschotmiddelen.

De basisbeurs is in 2015 afgeschaft, het geld dat daardoor vrijkomt (een slordige 550 miljoen in zes jaar; de zogenoemde studievoorschotmiddelen), moeten universiteiten en hogescholen investeren in de verbetering van hun onderwijs. In Maastricht loopt het bedrag op van 5,2 miljoen in 2019 tot 15,9 miljoen in 2024. Eind november leverden de faculteiten na een positief advies van de faculteitsraden hun zogenoemde kwaliteitsafspraken in. In deze eerste ronde stonden kleinschalig intensief onderwijs, begeleiding van studenten en ‘professionalisering’ van docenten centraal. De universiteitsraad heeft het laatste woord.

Onderzoekstaak

Het belangrijkste punt van kritiek kwam vorige week meteen aan de orde: wordt de onderzoekaanstelling (meestal 30 tot 50 procent van het takenpakket) van nieuwe stafleden betaald uit de gelden die bedoeld zijn om het onderwijs te verbeteren? Jazeker, zei rector Rianne Letschert. Maar, reageerde een raadslid, geld dat op die manier wordt besteed heeft toch geen effect op kleinere onderwijsgroepen (maximaal 15), meer (zeven) intensieve contacturen per week en een mentorprogramma? “We zijn een academie”, vulde vicevoorzitter Nick Bos aan, en dat betekent dat het leeuwendeel van het wetenschappelijk personeel een onderwijs- én onderzoekstaak heeft. De commissies van de U-raad waren niet overtuigd: “Hebben faculteiten de randen opgezocht? Welke parameters zijn gebruikt? Wat is de verhouding onderwijs en onderzoek?” Waarop het college van bestuur beloofde de faculteiten om antwoord te vragen, vóór de vergadering van woensdag 12 december. En wat blijkt nu: de faculteiten volgen voor deze extra staf het geldende personeelsbeleid: UD’s hebben een onderzoekstaak en krijgen daar tijd voor. Hoeveel, dat verschilt per faculteit. Een enkele faculteit vermeldt in de toelichting aan de U-raad expliciet dat ze niet alleen teaching assistants willen (pure docenten), maar een mix van docenten en UD’s omdat het belangrijk is dat studenten ook onderwijs krijgen van onderzoekers.  Een eis die ook in rapporten van onderwijswaakhond NVAO doorklinkt.

Mentor

De universiteitsraad kwam verder nog met gedetailleerde kritiek op punten die al door de faculteitsraden zijn goedgekeurd. Zo waren er vragen over de Fasosraad die graag de naam mentor wil vervangen door academic advisor om zo te benadrukken dat het hier om een inhoudelijk, academisch mentorschap gaat. Hiervoor is de staf opgeleid, aldus de raad, niet voor bijvoorbeeld psychologische hulp. Dat is in tegenspraak met het Student Well Being programma (onderdeel van de kwaliteitsafspraken dat UM-breed wordt ingevoerd), klonk het in de U-raad. Hierin speelt de staf juist wel een rol in het bevorderen van het studentenwelbevinden.

Contacturen

Ook klonk er gemor over de invulling van de zeven vereiste contacturen op diverse plekken. “Bij rechten heeft men het over groepen die zelfstandig werken. Dat is toch zelfstudie?” Raadslid Raymond Luja, hoogleraar bij rechten, kon dat meteen toelichten: “Het is erg intensief, ook voor de staf.” En dan de inloopuren bij Fasos, bedoeld om studenten met inhoudelijke vragen individueel bij te staan. “Is dat intensief onderwijs?”, klonk het sceptisch. De faculteit reageerde per kerende post aan de U-raad: het is een expliciete wens van de studenten en de raad. Bovendien is dit slechts één van de vele vormen van intensief onderwijs binnen Fasos.

Faculteiten doen er intussen alles aan om de U-raad over de streep te trekken. Als de raad dat wenst zouden de faculteitsdirecteuren aanwezig zijn bij de vergadering om zaken mondeling toe te lichten, zo is afgesproken. Die van FPN, FSE en FHML zullen erbij zijn, laat de griffie deze woensdagochtend weten.

 

 

 

 

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)