Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

FPN: gat begroting helemaal dichten is niet realistisch

MAASTRICHT. Totaal verrast waren zowel het bestuur als de faculteitsraad van psychologie en neurowetenschap toen de universiteitsraad geen goedkeuring gaf aan hun kwaliteitsafspraken. De U-raad viel over een gat van 1,8 miljoen euro tussen de inkomsten en uitgaven voor onderwijs. Maar, dat gat was er altijd al en leverde nooit eerder problemen op, klonk het in de faculteitsraad een week later.

De U-raad had ook kritiek op het feit dat het faculteitsbestuur geen nieuwe plannen voor het verbeteren van het onderwijs presenteerde. Omdat de faculteit al aan de eisen voor de kwaliteitsafspraken voldoet, heeft men ervoor gekozen alleen bestaand beleid voort te zetten. Mager, klonk het tijdens de U-raad.

De laatste kritiek is het makkelijkste te pareren, zei het bestuur in de faculteitsraad van 20 december. Er zijn namelijk wél nieuwe plannen. De F-raad zag deze al eerder, tegelijk met de kwaliteitsafspraken. Omdat ze niet passen binnen de gekozen thema’s van deze periode - kleinschalig intensief onderwijs, begeleiding van studenten en ‘professionalisering’ van docenten – werd het document niet naar de U-raad gestuurd. Zij krijgen het nu alsnog.

Uitleggen waar het gat van 1,8 miljoen vandaan komt is lastiger. Het probleem zit ‘m erin dat de faculteit zich gedraagt als een bètafaculteit – inclusief dure laboratoria en Tesla-scanners – maar daar niet de financiering voor krijgt. Omdat onderzoek en onderwijs erg met elkaar verweven zijn, wordt hiervoor zowel onderwijs- als onderzoeksgeld voor gebruikt.

De studenten in de F-raad zien daar geen probleem in. “Wij vinden onderzoek heel belangrijk en zijn er op allerlei manieren bij betrokken. Dat is juist de reden dat we voor deze studie gekozen hebben”, zeiden ze tijdens de F-raad. Ze vinden het jammer dat ze vooraf niet geraadpleegd zijn door hun collega’s in de U-raad. Decaan Anita Janssen vroeg hen naar de volgende U-raadsvergadering te komen. “Zodat ze van jullie zelf kunnen horen hoe ons onderwijs eruitziet.”

Het bestuur probeert nu zichtbaarder te maken waar het geld precies naartoe gaat, vertelden ze tijdens de F-raad. Allereerst is er gekeken naar hoeveel tijd wetenschappelijk medewerkers daadwerkelijk besteden aan onderwijs. Er was uitgegaan van 45 procent van hun aanstelling, maar dat bleek 60 procent te zijn. Dat betekent dat 60 procent van hun salaris onder het kopje ‘onderwijs’ kan vallen. De verdeelsleutel die geldt voor het gebruik van ruimtes, verandert hiermee ook.

Ook op het gebruik van laboratoria is een nieuwe verdeelsleutel toegepast. De oude dateerde nog van voor de start van de researchmasters; deze studenten maken volop gebruik van de labs. Tot slot zijn de uren van studenten in de Tesla-scanners geteld en is er een foutje uit de begroting gehaald: een bijdrage aan de academisering had ergens anders moeten staan. 

Ondanks deze maatregelen is er nog steeds een gat van 947 duizend euro. Tijdens de F-raad vroeg het bestuur zich af of ze dat wel moesten dichten. “Als we gefinancierd zouden worden als een bètafaculteit dan hadden we dit probleem niet”, zei directeur Carolien Martijn. “Net doen alsof alles prima is, is niet realistisch.” 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)