Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Over vertrouwen en eerlijk delen

Over  vertrouwen en eerlijk delen

Photographer:Fotograaf: Rechtendecaan Hildegard Schneider

Sommigen zullen denken dat de rechtendecaan haar eigen onderzoeksproject (Macimide) heeft beloond, zegt Hildegard Schneider, maar de decanen hebben hier niets mee van doen gehad. Het was een internationale commissie die geadviseerd heeft over de winnende projecten. “Ik weet niet eens wie er in die commissie zat.”

De projecten moesten interdisciplinair zijn en duurzaam. Wat wellicht voor Eatwell en voor Macimide sprak, is dat er al een “track record” lag, vermoedt Schneider. “Sinds 2008 wordt er al samen gepubliceerd en is gemeenschappelijke subsidie binnengehaald. Als ik in de commissie had gezeten, zou ik daar ook op hebben gelet.”

Macimide - Maastricht Centre for Citizenship, Migration and Development – bestaat uit twintig onderzoekers afkomstig van de faculteiten rechten, cultuur- en maatschappijwetenschappen, Humanities and Sciences, en de School of Business and Economics. Die houden zich op de een of andere manier allemaal bezig met grensoverschrijdende mobiliteit en de bijbehorende betekenis en gevolgen voor individuen, families en landen. En dat vanuit juridisch, politiek, cultureel en economisch oogpunt.

Ter illustratie: wat gebeurt er met het salaris dat immigranten in het westen (Indiërs in Engeland) elke maand overmaken naar hun geboorteland (India)? Dat gaat om enorme bedragen, zegt Schneider, die vaak groter zijn dan ontwikkelingsgelden. Wat betekent dit voor het ontvangende en het verzendende land? Maar ook: wat zijn de gevolgen voor de familie als de man immigreert om geld te verdienen? Soms vertrekt de vrouw en blijft de man met de kinderen achter. Er ontstaan nieuwe gezinsverbanden. Hoe gaat dat?

De meeste studies richten zich tot nu toe op de ouders, maar wat betekent migratie voor de kinderen? Meer en meer pendelen die tussen het land van moeder en dat van vader. Met alle gevolgen van dien. Landen als België kennen een zomervakantie van twee maanden. Is het schadelijk voor de schoolprestaties (taal) als kinderen dan al die tijd in Marokko verblijven? Of is het een voordeel dat ze tweetalig opgroeien? En wat als een van de ouders de kinderen niet weg laat gaan oftewel ‘ontvoert’?

In landen als de Verenigde Staten ontstaan vaak rampzalige toestanden, zegt Schneider. “Als een Nederlandse vrouw van haar Amerikaanse man is gescheiden en zeggenschap over de kinderen heeft gekregen, kan ze haar kroost niet zomaar meenemen naar Nederland. De man moet toestemming geven, wat die vaak niet doet. Wat dan? Internationale adoptie kent evengoed kwetsbare plekken en ook die zullen tegen het licht worden gehouden. Net zoals de nieuwe Europese asielwetgeving, integratiebeleid, en naturalisatie en staatloosheid.”

Macimide moet bovendien uitmonden in een expertisecentrum dat zijn kennis ter beschikking stelt voor UM-werknemers, burgers of de overheid. “Dat is nog niet uitgekristalliseerd. Ook valt nog te bezien welke kennis we aanbieden. Regelgeving over grensarbeid, pensioenregelingen, belastingen, of een combinatie daarvan?”

Multidisciplinair samenwerken is verre van vanzelfsprekend. “Bèta-wetenschappers hebben meer ervaring met werken in groepen dan wij. Wezenlijk is in ieder geval dat je elkaar vertrouwt. Als je bijvoorbeeld samen subsidie hebt aangevraagd, moet je het geld ook eerlijk verdelen. Ook belangrijk is dat je elkaars methodologie begrijpt, dat je weet hoe die ander denkt. We hebben ons project niet uitgebreid met onderzoekers uit Randwijck, maar dat zou in de toekomst zeker kunnen. Wel handig is dan dat een psycholoog of medicus enig inzicht heeft in de regelgeving.”

Tip: hou de primadonna’s in de gaten, zegt Schneider. “Die kunnen de samenwerking in gevaar brengen, zeker als ze zich ondermaats behandeld voelen of onderling botsen. Per slot van rekening waren we allemaal ooit de beste van de klas. Je kunt ze het beste een speciale status geven, of juist in de schaduw plaatsen zodat anderen meer ruimte krijgen. Voor de sfeer is het ook goed om af en toe samen te eten, al moet niet de helft van het geld daaraan op gaan. Interdisciplinair samenwerken is wat mij betreft ook niet verplicht. Je moet het niet doen omdat het chic is, maar omdat het zinvol is, omdat het onderwerp erom vraagt.”

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)