Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

“We willen geen exclusieve club zijn, maar open staan voor iedereen in Europa”

“We willen geen exclusieve club zijn, maar open staan voor iedereen in Europa”

Photographer:Fotograaf: archief YUFE

UM neemt initiatief voor Europese universiteit YUFE

MAASTRICHT. Open, niet elitair maar juist inclusief, begaan met de samenleving, vernieuwend, gericht op de toekomst, met en voor studenten en - last but not least – samenwerkend aan een beter Europa. Zie hier een greep uit de ‘kernwaarden’ van de YUFE-alliantie (Young Universities for the Future of Europe); een Europese Universiteit die de Universiteit Maastricht samen met zeven andere universiteiten hoopt op te richten.

Op 28 februari viel het voorstel van YUFE op de digitale deurmat van de Europese Commissie. Die gaat bepalen welke twaalf universitaire samenwerkingsprojecten - er zijn 54 voorstellen ingediend -  straks geld krijgen (vijf miljoen per project) voor een pilot van drie jaar. Uiteindelijk moet dit na 2023 uitmonden in echte universiteiten van Europa

Het begon allemaal met de Franse president Macron die in 2017 tijdens een lezing aan de Sorbonne het idee voor Europese universiteiten lanceerde; daarvan zouden er in 2024 zo’n twintig moeten zijn opgericht. Ze zouden de mobiliteit van studenten en staf moeten bevorderen, net als het studeren in verschillende landen en talen, het bouwen van gezamenlijke curricula en het uitdelen van internationale diploma’s; kortom Europees universitair onderwijs dat bijdraagt tot een Europese identiteit en burgerschap.

Dovemansoren

Dat was in Maastricht niet tegen dovemansoren gezegd, vertelt initiatiefnemer en voorzitter van het Maastrichtse college van bestuur, Martin Paul. “We werken al jaren met achttien universiteiten samen in Yerun (Young European Research Universities Network). We vroegen hen: wie doet mee?” De universiteiten uit Bremen, Essex, Antwerpen, Rome (Tor Vergata), Madrid (Carlos III), en Oost-Finland zeiden ja. Daar kwam vervolgens nog de universiteit van Cyprus (“we wilden ook een partner uit de nieuwe lidstaten, Cyprus is jong en goed”) bij en een zestal zogenoemde “associate partners”. Onder andere een Poolse en Kroatische universiteit, maar ook een organisatie als het Berlijnse Kiron dat mensen met minder kansen (onder anderen vluchtelingen) in het hoger onderwijs probeert te plaatsen. Paul: “We willen geen exclusieve club zijn, maar open staan voor iedereen in Europa, al staan kwaliteit en talent natuurlijk voorop.” Hoe ze die kwaliteit bewaken? Paul wijst erop dat de partners stuk voor stuk behoren tot de beste instellingen van de EU.

Mobiliteit

YUFE draait primair niet om onderzoek, benadrukt Paul, maar richt zich op de eerste plaats op onderwijs en mobiliteit van studenten en staf. De eerste besprekingen over dit samenwerkingsproject begonnen een jaar geleden. Vanaf het begin dachten zowel staf als studenten (die ook in het bestuur van YUFE zitten) mee over de “Europese universiteit van de toekomst”, aldus Paul. En al snel kwam een aantal zaken boven drijven: “We willen niet elitair zijn, maar juist inclusief. Het onderwijs moet toegankelijk zijn en studenten voorbereiden op het Europa van de toekomst. We kijken welke cursussen we al in huis hebben en welke we nog moeten ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de student in elke stad onderwijs kan volgen en daar ook punten voor krijgt. Uiteindelijk moet dit resulteren in een diploma van de ‘thuisuniversiteit’ en een van YUFE.” Verder zullen ook stafleden bij elkaar in de keuken gaan kijken en (onder andere) best practices uitwisselen. Daarnaast zijn er plannen voor een virtuele campus, en is de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de partners nemen voor hun steden en regio’s van groot belang.

500 studenten

In een tijdlijn staat precies aangegeven welke doelen (de zogenoemde milestones) YUFE op welk moment in de drie jaar dat de pilot duurt, wil behalen. Al heel snel na het groene licht zal in de diverse steden een informatiecampagne starten, begint een eerste collegereeks over diversiteit en inclusiviteit, en even later komt er een YUFE-studentenkaart. In het tweede jaar worden de eerste deeldiploma’s uitgereikt en rekent men op 250 inschrijvingen voor programma’s op twee wetenschapsgebieden. Ook hier gaat het weer om een soort minors - korte programma’s - die een deeldiploma opleveren. In jaar drie moeten dat er vijfhonderd zijn voor curricula op vier wetenschapsgebieden. Aan het einde van de pilot hopen de initiatiefnemers dat een kwart van de YUFE-studenten komt uit groepen die traditioneel niet zo makkelijk hun weg naar de universiteit vinden.

Besluit

In juli valt het besluit van de Europese Commissie. Valt YUFE in de prijzen dan starten de eerste projecten in september 2019. Paul is optimistisch over de kansen, maar: “Ook als we geen geld krijgen, gaan we door. We willen zeker een deel van het programma realiseren.”

 

 

 

 

 

 

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)