Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

UM: "Voorstel Van Rijn en kabinetsreactie missen visie en ambitie"

UM: "Voorstel Van Rijn en kabinetsreactie missen visie en ambitie"

VSNU heel kritisch

NEDERLAND/MAASTRICHT. Minister Van Engelshoven heeft de negatieve effecten van het advies van de commissie-Van Rijn naar eigen zeggen “stevig gedempt”. Hogescholen hoeven volgens haar niets in te leveren en de universiteiten hooguit 2 procent vanaf 2022. Maar de VSNU ziet dat heel anders en is verre van enthousiast. De Universiteit Maastricht levert vanaf 2022 5,3 miljoen per jaar in.

Om te voorkomen dat de algemene universiteiten de dupe worden van het extra geld dat naar de technische universiteiten gaat – op de arbeidsmarkt is grote behoefte aan technisch personeel -heeft minister Van Engelshoven nu een verzachtende maatregelen genomen. In plaats van 250 miljoen euro gaat er in 2020 en 2021 slechts 103 en 105 miljoen euro naar universiteiten met bèta-technische opleidingen. Er wordt bijna 200 miljoen euro ‘neutraal’ verschoven. Volgens de minister hoeft geen enkele universiteit de eerste twee jaar geld in te leveren. Vanaf 2022 komt daar verandering in: dan zullen de negatieve effecten “maximaal oplopen tot 2 procent van de totale bekostiging van een universiteit”.

Uit een overzicht van het ministerie blijkt dat dit hoogste percentage zal gelden voor de universiteiten van Rotterdam, Maastricht en Tilburg. De UM levert vanaf 2022 5,3 miljoen in.

De UM heeft maandagmiddag (24 juni) een harde verklaring afgegeven. Het college is verheugd dat de eerdere "draconische bezuiniging", oplopend tot meer dan 14 miljoen euro, van de baan is. Maar de huidige korting van vijf miljoen euro wordt evenmin op prijs gesteld. Het voorstel van de commissie-Van Rijn en de kabinetsreactie "mist helaas visie en ambitie".

Ontslagen

De koepelorganisatie VSNU is niet tevreden over de voorstellen voor een ‘zachte landing’. “De Voorjaarsnota bevat naast een investering in bèta-techniek ook kortingen. Hierdoor komen er per saldo voor de sector nauwelijks extra middelen beschikbaar.” Het totale pakket bezuinigingen loopt volgens de VSNU op tot structureel ruim 100 miljoen euro. “Dit stelt de universiteiten voor een onmogelijk dilemma. Het kabinetsbesluit leidt zo tot een valse tegenstelling tussen de verschillende disciplines.” De keuzes leiden potentieel tot honderden ontslagen en gaan ten koste van de kwaliteit en toegankelijkheid, aldus de universiteiten.

Ook de Landelijke Studentenvakbond wil niet dat de verschuivingen ten koste gaan van de onderwijskwaliteit bij een deel van de instellingen. Het schuiven kan beter worden uitgesteld stellen tot er meer inzicht is in de benodigde bekostiging.

Doorgeschoten

Minister Van Engelshoven wil de groeiprikkel voor hogescholen en universiteiten – en daarmee de concurrentie – beperken en onderlinge samenwerking bevorderen. Met dat voornemen heeft de ministerraad vrijdagmiddag 21 juni ingestemd. De bekostiging van het hoger onderwijs zal, in lijn met het advies van de commissie-Van Rijn minder afhankelijk worden van studentenaantallen. Meer vaste bekostiging zal in de ogen van de minister voor meer zekerheid en minder concurrentie zorgen.

Ook is het volgens Van Engelshoven hoog tijd dat er iets gaat veranderen aan de doorgeschoten competitie in het wetenschappelijk onderzoek. “Ik onderschrijf de conclusie van de commissie-Van Rijn dat de hoge competitie in de tweede geldstroom op dit moment leidt tot ondoelmatigheid. De slagingskans bij NWO is te laag, waardoor te veel tijd en energie gaat naar het aanvragen en beoordelen van onderzoeksvoorstellen in plaats van het onderzoek zelf.” Ook de matchingsdruk moet volgens haar omlaag.

Door een verschuiving van geld van onderzoeksfinancier NWO (tweede geldstroom) naar universiteiten (onderzoekdeel eerste geldstroom) wordt de balans hersteld tussen competitie en samenwerking, aldus de minister. Eind mei kwamen VSNU, NWO en KNAW met een gezamenlijk voorstel om in 2020 60 miljoen over te hevelen. Op termijn willen ze dit laten oplopen tot 100 miljoen. Van Engelshoven neemt dit “weloverwogen besluit” over.

Het college van bestuur vindt het onbegrijpelijk dat de minister opnieuw de substantieel lagere ‘vaste voet voor onderzoek’ niet aanpakt. "Niemand kan uitleggen waarom er zulke grote verschillen bestaan in de vaste onderzoeksbekostiging van universiteiten. Sinds jaar en dag heeft de UM als jonge universiteit hierin een grote achterstand."

Ze kondigt een onafhankelijk vervolgonderzoek aan naar de verhouding tussen kosten en kwaliteit van hoger onderwijs en onderzoek. Daarin zal ook worden gekeken of het totale budget toereikend is.

HOP/ MT

 

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)