Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

College van bestuur versterkt greep op decaansbenoemingen

College van bestuur versterkt greep op decaansbenoemingen

Photographer:Fotograaf: UM

Rianne Letschert: "Het werkt niet om er alleen als rector in te zitten"

MAASTRICHT. Het college van bestuur krijgt een veel dikkere vinger in de pap als het gaat om de benoeming van een nieuwe decaan. Alle drie de leden zitten voortaan in de benoemingsadviescommissie. Dat blijkt uit de nieuwe procedure voor de (her)benoeming van een decaan, onlangs vastgesteld door het CvB.

De werving voor een decaan van faculteit Health Medicine and Life Science is begonnen, de faculteit psychologie en neurowetenschappen zoekt een opvolger van de huidige decaan, Anita Jansen, en de termijn van Sophie Vanhoonacker bij de faculteit Arts and Social Sciences loopt op 1 januari 2020 af.

Tot nu toe maakte alleen de rector standaard onderdeel uit van de benoemingsadviescommissie (BAC). De andere leden kwamen - op een decaan van elders na -  uit de faculteit. Zo zaten in de BAC die uiteindelijk prof. Anita Jansen voordroeg als decaan (per 1 juni 2016) van de faculteit psychologie en neurowetenschappen, drie hoogleraren van FPN, een universitair hoofddocent, de directeur, een student. Ook bij de werving van de decaan van rechten (Jan Smits per 1 december 2017) en die van de School of Business and Economics (Peter Møllgaard, per 1 april 2018) was een soortgelijke verdeling te zien.

Voltallig CvB

De bestaande regels in het Bestuurs- en beheersreglement UM, BBRUM, laten een dergelijke samenstelling van de BAC toe. Maar in de nieuwe procedure die onlangs na consultatie van het college van decanen door het CvB is vastgesteld, is die ruimte fors ingeperkt. Zo bestaat de benoemingsadviescommissie (BAC) voortaan “in principe” uit het voltallige CvB, benoemt datzelfde college twee wetenschappers uit de faculteit en een decaan van een andere faculteit. De faculteitsraad mag een student voordragen en een medewerker van het ondersteunend en beheerspersoneel (OBP).

Universiteitsraad

Volgens rector Rianne Letschert gaat het niet om een aanpassing van het BBRUM, maar om een nadere uitwerking. Dat betekent dat de ingreep niet aan de universiteitsraad zal worden voorgelegd. Maar waarom deze veranderingen? “We wilden de procedure transparanter, die stond niet duidelijk op papier”, zegt Letschert. “Ik heb lessen geleerd uit de laatste rondes. Het werkt niet om er alleen als rector in te zitten. Alle leden van het college hebben vanuit hun portefeuilles veel met de decanen te maken, dan is het belangrijk dat ze ook meteen aan tafel zitten en niet pas in tweede instantie, als na drie maanden alles al zo goed als rond is. Wij zitten veel meer in de dossiers waar een decaan mee te maken krijgt, dan bijvoorbeeld een hoogleraar.” Bovendien: “Ik vind het geen prettige procedure als het CvB na een volledig doorlopen traject toch nog een kandidaat zou kunnen afschieten.”

Geen couppoging

Nee, dit is absoluut geen couppoging, zegt Letschert. “De faculteit staat zeker niet buitenspel. Ik bespreek de profielschets met de faculteitsraad, in die fase kan men al invloed uitoefenen. Ik neem hun input heel serieus. En ik kom aan het einde terug met een kandidaat. De raad kiest zelf twee leden voor de BAC, het college zoekt twee wetenschappers. Wij willen een goeie commissie met een breed draagvlak in de faculteit, een BAC die de verschillende facultaire groepen vertegenwoordigt. Het gaat hier om een sollicitatieprocedure voor een topfunctie, daar moeten we heel serieus naar kijken. Het is een enorm moeilijke baan.”

Zes mannen

In principe wordt er tegelijkertijd intern en extern geworven. De rector bepaalt vervolgens samen met de HR-directeur wie voor de eerste sollicitatieronde in aanmerking komt. Uiteindelijk draagt de BAC een externe en een interne kandidaat voor (tenminste één kandidaat is vrouw) waarna het voltallige college van bestuur een tweede gesprek voert met de kandidaten en een keuze maakt. “We hebben hierover nagedacht, want ja, het blijft een beetje vreemd dat je aan jezelf adviseert. Maar er kunnen redenen zijn om af te wijken van het advies, bijvoorbeeld als het gaat om de samenstelling van het managementteam (decanen en CvB, red.). Er lopen nu drie procedures tegelijk, ik zou niet willen dat we straks met zes mannen, of alleen Nederlanders in het MT zitten.”

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)