Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Flinke stijging eerstejaars

Flinke stijging eerstejaars

Photographer:Fotograaf: Observant/ tijdens de Inkom in het park

MAASTRICHT. De Universiteit Maastricht telt 8,6 procent meer eerstejaars dan vorig jaar: 8177 studenten. Bijna 59 procent daarvan komt uit het buitenland. Vooral de faculteit cultuur- en maatschappijwetenschappen zit in de lift vanwege de nieuwe bachelor Digital Society.

De oktobercijfers zijn bekend, en hoewel ze pas ‘voorlopig’ zijn, blijkt dat een fors aantal heeft gekozen voor een opleiding in Maastricht. Was de eerstejaarsgroei de voorgaande jaren zo’n 5 à 6 procent, nu komt deze uit op 8,6 procent. De aanwas is bovendien zichtbaar in de cijfers van zowel de bacheloropleidingen als de masterfase.

Veel faculteiten zijn in trek, maar cultuur- en maatschappijwetenschappen (stijging 17 procent) en de School of Business and Economics (stijging 25 procent) zijn uitschieters. Reden hiervan is de verplaatsing van onderzoeksinstituut ICIS en de School of Governance naar de economen en bedrijfskundigen. Hun masteropleidingen Sustainability Science and Policy en Public Policy and Human Development worden daar nu ondergebracht. Het ligt dus in de lijn der verwachtingen dat er daardoor minder aanmeldingen zijn bij hun voormalig ‘onderkomen’, de faculteit Science and Engineering. De rechtenfaculteit groeit minder hard met 3 procent.

Steeds meer buitenlandse studenten beginnen aan een Maastrichtse studie. In 2015 waren het 3839 eerstejaars; nu zijn dat er duizend meer. Eenvijfde is van Duitse komaf, maar deze groep slinkt relatief gezien. Daarentegen melden zich meer studenten uit de EER, de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

De verhouding buitenlandse versus Nederlandse studenten aan de hele UM is nu gestegen naar 54/46 procent.
Martin Paul, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht, heeft de afgelopen jaren meermaals onderstreept dat de UM divers wil blijven. En waar het streven voorheen gericht was op een 50/50 verhouding tussen Nederlanders en buitenlanders, zijn die marges inmiddels opgerekt – het mocht al 40/60 zijn, zei Paul eerder in de media. Tegelijkertijd is de politieke wind rond internationalisering steeds guurder geworden. In de Tweede Kamer klinken kritische geluiden en ook minister Van Engelshoven van Onderwijs is bang dat de Nederlandse student de dupe wordt van de toenemende instroom van de buitenlandse studenten. Opleidingen zouden minder toegankelijk worden omdat ze in het Engels worden aangeboden. Van Engelshoven vreest bovendien de teloorgang van het gebruik van de Nederlandse taal in de wetenschap. Daarom wil ze grenzen stellen aan de voertaal van opleidingen: anderstalig alleen als er een meerwaarde is. Dat schreef ze afgelopen september in haar plannen. Vanuit zowel de VSNU (Vereniging van universiteiten) als de Raad van State is er kritiek. De laatste adviseert de minister om de wet opnieuw tegen het licht te houden voordat ze hem naar de Tweede Kamer stuurt.

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)