Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Algemene tevredenheid studenten onverminderd hoog

MAASTRICHT/ NEDERLAND. Studenten van de Universiteit Maastricht zijn tevreden over hun opleidingen. Op een schaal van 1 tot 5 scoort de UM een 4.1. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Nationale Studenten Enquête. Vooral de groepsgrootte wordt enorm gewaardeerd. Kritischer – maar nog altijd goed voor een 3,5 – is men over de kwaliteitszorg, de stagemogelijkheden en de voorbereiding op de arbeidsmarkt.

 

De Nationale Studenten Enquête (NSE) verschijnt vier maanden later dan gebruikelijk en de studentenoordelen van bekostigde hogescholen zijn er niet in meegenomen. Die weigerden eind maart hun verdere medewerking aan de NSE van 2019 nadat de data onbetrouwbaar waren gebleken. Anders dan de universiteiten en de particuliere hogescholen verwachtten zij geen heil van een hersteloperatie, hoewel het Centraal Bureau voor de Statistiek voldoende mogelijkheden zag.

Volgens opdrachtgever Studiekeuze123 is de NSE 2019 nu weer even betrouwbaar als voorgaande edities. Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek bevestigt dit.
Uit de NSE-cijfers blijkt dat de algemene tevredenheid van ruim 92 duizend geënquêteerde universitaire studenten onverminderd hoog is: op een schaal van 5 geven ze hun opleiding net als in 2018 gemiddeld een 4,1.

Medio oktober heeft minister Van Engelshoven een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat bekostigde hogescholen en universiteiten verplicht mee te werken aan de NSE. Omdat ook de gesprekken over een aanpassing van de vragenlijst voor 2020 vastliepen, is zij bang dat het draagvlak voor de NSE afbrokkelt en het voortbestaan van de landelijke enquête onder druk komt te staan. Onder andere de Keuzegids en Elsevier ‘beste studies’ gebruiken de resultaten van de NSE voor hun rankings.

HOP/ Wendy Degens

Categories:Categorieën:
Tags:
NSE

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)