Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Van praten over ras tot netwerken voor vrouwen

Resultaten Diversity and Inclusivity Grants

MAASTRICHT. Een empowerment workshop voor niet-Westerse studenten, vrouwelijke academici die leren zichzelf en hun onderzoek beter te verkopen en een app waar studenten seksueel geweld kunnen melden. Het zijn enkele voorbeelden van wat er is gedaan met de UM Diversity and Inclusivity (D&I) Grants. De projectleiders presenteerden maandag tijdens een bijeenkomst in het Bonnefantenmuseum hun resultaten. Inmiddels zijn ook de beurzen voor 2019 verdeeld.

“Kaaa-ja!” Met een paar karatekreten hakt een jonge vrouw op haar ‘aanvaller’ in. Zo is het snel afgelopen met seksueel geweld, toch? Dat is niet de oplossing, zeggen de leden van Safety Awareness for Empowerment (Safe) na deze korte sketch in het Bonnefantenmuseum. “Het meeste seksueel geweld vindt niet plaats in een donker steegje, maar in iemands eigen huis, door iemand die je vertrouwt en leuk vindt.”

Dus zochten ze met behulp van de D&I-beurs naar andere oplossingen. Er werd een zogenaamde chatbot ontwikkeld voor slachtoffers van seksueel geweld. Er volgen in het nieuwe jaar workshops op iedere faculteit over ‘wederzijdse toestemming’ en er worden trainers gezocht voor het in Canada ontwikkelde Flipping the Script-programma, om vrouwen weerbaarder te maken.

Twee studenten die deelnamen aan een ander project – Empowerment Training for People of Colour and People with a Migration Background – vertellen hoe zij dankzij de training beter weten hoe ze moeten reageren op racistische opmerkingen. “Over ras praten is vaak moeilijk en ongemakkelijk, maar we moeten het wel doen.”

Terwijl maandag de resultaten van de vorige beurzen gevierd werden, zijn de D&I grants voor 2019 al uitgedeeld. Een ervan gaat naar Retirement UM, een onderzoeksproject van prof. Aagje Swinnen. Zij gaat kijken hoe academici die op het punt staan met pensioen te gaan, de transitie van werkende naar gepensioneerde ervaren. “Hoe verandert de werk-privé-balans? In hoeverre identificeren zij zichzelf met het werk? Wat is de rol van de UM? Wat verwachten zij na hun pensioen, maar ook: met wie praten ze er nu over?” In september komt er een rapport uit waarin ook aanbevelingen staan hoe de UM de band met deze groep kan onderhouden en kan voorkomen dat veel kennis en ervaring verloren gaat.

Wie kreeg een beurs in 2018 en 2019?

De Diversity and Inclusivity Grants zijn bedoeld voor innovatieve projecten die diversiteit, gelijkheid en ‘inclusiviteit’ promoten. In totaal is er jaarlijks 75 duizend euro voor beschikbaar. In 2018 kregen zeven projecten een D&I Grant: Empowerment Training for People of Colour and People with a Migration Background, Safe, Female Empowerment Maastricht University (vrouwennetwerk binnen de UM), People@UM (videoportret van de diverse mensen die op de universiteit rondlopen), Entrepreneurial Thinking for Female Researchers, Wiekent School (potentiële eerstegeneratiestudenten maken kennis met de universiteit) en UM Sports for every body (meer diversiteit bij UM Sports).

De beurzen van 2019 gaan naar Retirement UM, 1st Generation Academics (ervaringen uitwisselen tussen eerstegeneratiestudenten in verschillende fases – bachelor, master, PhD, staf), UM Heritage (videocampagne waarin mensen vertellen over het pad dat ze naar Maastricht heeft geleid), Women in data science (een conferentie over succesvolle vrouwen in data science) en het High School Summer College (gratis deelname voor twaalf scholieren uit de Euregio).

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)