Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Maastrichtse kwaliteitsafspraken goedgekeurd

Leenstelselmiljoenen: minister maakt eerste winnaars bekend

NEDERLAND. Tien universiteiten - waaronder de Universiteit Maastricht - en vijf hogescholen kunnen aanspraak maken op geld uit het nieuwe leenstelsel. De overige 39 instellingen hebben de eerste horde nog niet genomen.

De basisbeurs is afgeschaft in 2015 en dat levert – als het goed is – een slordige 550 miljoen in zes jaar op voor de kwaliteit van het hoger onderwijs. In Maastricht loopt het bedrag op van 5,2 miljoen in 2019 tot 15,9 miljoen in 2024. Hogescholen en universiteiten moeten plannen indienen om aanspraak te maken op het geld.

Drie instellingen zijn door het ijs gezakt en krijgen een herkansing. Hun plannen waren niet helder genoeg, vindt de minister. Van nog eens zeven instellingen zijn de plannen al afgekeurd door keurmeester NVAO, die de minister adviseert. Maar de minister heeft haar besluit nog niet genomen.

Minder dan verwacht

Dat staat in een brief die de minister vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Tot de tien goedgekeurde universiteiten behoren ook drie theologische universiteiten en de Open Universiteit. Van de ‘gewone’ universiteiten zijn er nog maar zes door de keuring: minder dan de helft. Maastricht is een van hen.

In juni zei voorzitter Anne Flierman van onderwijswaakhond NVAO al dat het tegenviel, toen tien van de 23 bezochte onderwijsinstellingen een negatieve beoordeling kregen. “Dat zijn er meer dan we verwacht hadden, daar wil ik eerlijk in zijn.”

Pas vanaf 2021 zijn de plannen cruciaal voor de toekenning van het geld. In 2019 en 2020 de opbrengst van het leenstelsel naar rato over alle onderwijsinstellingen verdeeld en krijgen zij het geld met de rest van hun overheidsbekostiging. Het was nog te vroeg om voor deze jaren concrete ‘kwaliteitsafspraken’ te maken.

Goedkeuring

De onderwijsinstellingen hebben nog een paar maanden om zich van goedkeuring te verzekeren. Uiterlijk in april 2020 zijn alle plannen getoetst.

Overigens gebruikt de minister 10procent van de opbrengst voor allerlei landelijke projecten, zoals onderwijsvernieuwing, de gelijke-kansen-campagne Students4Students en regionale samenwerking van mbo en voortgezet onderwijs met universiteiten en hogescholen.

De opbrengsten van het leenstelsel worden nu al enigszins gedempt door enkele bezuinigingen van het kabinet. In de verre toekomst moet het hoger onderwijs misschien opdraaien voor het schrappen van de hogere rente op studieschulden.

HOP, Bas Belleman

 

 

Instelling

Besluit over het plan*

 

Maastricht University

Positief

Hogeschool Utrecht

Herkansing

HZ University of Applied Sciences

Positief

Universiteit Leiden

Positief

Rijksuniversiteit Groningen

Positief

Gerrit Rietveld Academie

Herkansing

Technische Universiteit Delft

Positief

Hogeschool Viaa

Herkansing

Theologische Universiteit Apeldoorn

Positief

Open Universiteit

Positief

Codarts, Hogeschool voor de Kunsten

Positief

Universiteit Utrecht

Positief

Theologische Universiteit v/d Gereformeerde Kerken (vrijg.) Ned.

Positief

Radboud Universiteit Nijmegen

Positief

Protestantse Theologische Universiteit

Positief

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Positief

Marnix Academie

Positief

Hogeschool Inholland

Positief

* positief plan = toekenning studievoorschotmiddelen 2021 t/m 2024; herkansing = een negatief besluit, dus een jaar de tijd om plan te verbeteren.

Bron: OCW.

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)