Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

UM begroting: onzekere toekomst door commissie Van Rijn

MAASTRICHT - De Universiteit Maastricht belandt in 2020 in de rode cijfers, maar er is geen man over boord. De zes miljoen in de min - afkomstig uit de reserves - is bedoeld voor reeds geplande investeringen in onder andere nieuwe bachelor- en masteropleidingen, de vernieuwing van IT en huisvesting. 

De totale begroting beslaat komend jaar bijna een half miljard (474 miljoen). Op de korte termijn is er geen vuiltje aan de lucht, vertelde Ruud Bollen, directeur Finance, vorige week tijdens een speciaal ingelaste vergadering van de universiteitsraad. De reguliere uitgaven zijn niet hoger dan de inkomsten, de UM komt in het rood omdat spaarpotten worden geleegd voor geplande investeringen. Denk aan de ontwikkeling van bèta en techniek binnen de faculteit Science and Engineering, de nieuwe bachelors Digital Society (gestart in september 2019 bij de faculteit Arts and Social Sciences) en Global Studies (een UM-brede studie die start in september 2020) en facultaire investeringsplannen. Bovendien wordt fors geïnvesteerd in huisvesting vanwege de groei van het aantal studenten en het onderzoek. 

Voor de langere termijn, vanaf 2022, zijn de vooruitzichten onduidelijker, legde Bollen uit. De commissie Van Rijn, die geld weghaalt bij de algemene universiteiten ten faveure van de drie technische universiteiten plus Wageningen, gaat dan een grote rol spelen, maar hoe het precies gaat uitpakken is nog onzeker. “We doen aannames”, aldus Bollen. De UM gaat uit van een negatief effect van 2 procent van de Rijksbijdrage, ofwel 5,3 miljoen euro. Maar er zijn “lichtpuntjes”. De studentenaantallen zitten nog steeds in de liftwaardoor het marktaandeel groeit en meer overheidsgeld bij de UM terechtkomt. Daarnaast zal de minister van Onderwijs vanwege de landelijke groei van het aantal studenten ook met meer euro’s over de brug komen. Bovendien verschuift er op advies van de commissie Van Rijn 100 miljoen van de tweede geldstroom (onderzoeksfinancier NWO) naar de eerste geldstroom (directe financiering instellingen). “Wij verwachten hiervan een fair sharete krijgen.” 

En dan is er bijvoorbeeld nog het onderzoek naar de kosten per opleiding dat een commercieel bureau in opdracht van de minister gaat uitvoeren en dat begeleid wordt door een commissie bestaande uit Luc Soete (hoogleraar en oud-rector UM), José van Dijck (hoogleraar, oud- voorzitter KNAW en voormalig wetenschappelijk medewerker bij Fasos) en Marjanne Sint (bestuurder en voormalig partijvoorzitter PvdA). Ook dat kan uiteindelijk gevolgen hebben - positief of negatief - voor de financiering. 

Wie alle plussen en minnen bij elkaar optelt, ziet dat het voorlopige perspectief in de ontwikkeling van de Rijksbijdrage in de jaren 2020-2024 positief blijft. “Maar zonder Van Rijn was het veel positiever geweest.” Er zal door allerlei investeringen in gebouwen, de verlaging van de werkdruk, verbetering van het onderwijs, enzovoort, flink ingeteerd worden op de reserves die op dit moment nog op zo’n 140 miljoen omvatten. Het is goed wanneer die dalen, zei Bollen, want het ministerie vindt de reserves in het gehele hoger onderwijs aan de hoge kant.  

Komende woensdag 20 november staat de begroting op de agenda van de universiteitsraad.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)