Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Ook Kamer is benieuwd: hoeveel docenten zijn er nodig?

NEDERLAND. Minister van Engelshoven voelt er weinig voor, maar de Tweede Kamer denkt er anders over: die wil toch laten uitzoeken hoeveel docenten er ongeveer nodig zijn in het hoger onderwijs.

Op initiatief van GroenLinks gaat een commissie binnenkort onderzoeken of het huidige budget voor het hoger onderwijs en de wetenschap toereikend is. Hierbij wordt ook gekeken naar het aantal studenten per docent, oftewel de student-docentratio.

Tweede Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP wil graag dat wordt vastgesteld welke verhouding ‘redelijk’ is. Zijn redenering: hoe weet je of er genoeg geld beschikbaar is als niet eens duidelijk is hoeveel docenten er bij benadering nodig zijn?

Bisschop diende daartoe vorige week een motie in. Hij benadrukte dat het niet gaat om een landelijke norm voor alle opleidingen, maar dat “inzicht in een redelijke bandbreedte van de student-docentratio” wel kan helpen, bijvoorbeeld om de hoge werkdruk tegen te gaan.

Maar de minister wilde er niets van weten. Ook na herhaald aandringen van Bisschop ontraadde zij de motie, in de hoop dat deze niet zou worden aangenomen.

Maar dat gebeurde dus toch. Twaalf fracties, waaronder regeringspartijen VDD en ChristenUnie, stemden vóór Bisschops motie. D66 bleef zijn minister trouw en stemde tegen.

HOP, Evelien Flink

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)