Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Oordeel fraudezaak UM gereed, maar niet openbaar

Oordeel fraudezaak UM gereed, maar niet openbaar

Photographer:Fotograaf:

Simone Golob

MAASTRICHT. In de zaak waarbij een promovenda een Maastrichtse cardiologiehoogleraar beticht van wetenschappelijke fraude heeft het college van bestuur een besluit genomen. Dit naar aanleiding van het advies hierover van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. De uitkomst wordt niet openbaar gemaakt. Het college laat weten zich hiermee te houden aan de “geheimhoudingsplicht” die voor dit soort procedures geldt.

De Griekse promovenda Eleni Liapi beklaagde zich over haar promotor, een cardiologieprofessor, bij de Maastrichtse Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) in juli 2019. De hoogleraar zou hebben gesjoemeld met afbeeldingen en subsidieaanvragen hebben ‘aangedikt’. Na een onderzoek van de CWI waarbij ook een externe deskundige is geraadpleegd, heeft het college van bestuur nu dus geoordeeld over de aantijgingen op basis van het advies van de CWI. Dat laatste had er overigens al in december moeten liggen, maar kwam pas in januari. Vervolgens werd het onderzoek weer heropend vanwege een nieuwe schriftelijke verdediging van de professor. Het college van bestuur onderstreepte het “belang” daarvan, liet plaatsvervangend woordvoerder Fons Elbersen destijds weten, en verzocht de CWI opnieuw naar de zaak te kijken.

De promovenda en de hoogleraar zijn inmiddels op de hoogte van het “aanvankelijk oordeel”, zoals het college het omschrijft; hen staat het vrij om een second opinion aan te vragen bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit, het LOWI. Dat fungeert min of meer als beroepsinstantie, al is dat alleen in een adviserende rol. Mocht het zover komen, dan stuurt het LOWI na eigen onderzoek zijn advies naar het college van bestuur, dat vervolgens een definitieve uitspraak doet.

De UM brengt niets naar buiten over de zaak en verwijst naar de geheimhoudingsprocedures van het LOWI en de VSNU, de vereniging van universiteiten. Er geldt een geheimhoudingsplicht voor “iedereen die is betrokken bij de behandeling van een klacht”, stelt de VSNU. Deze geldt ook na afloop van de procedure. Pas als er een definitief oordeel is geveld, verschijnt er op de website van het LOWI en de VSNU een geanonimiseerd bericht. “Indien de geheimhoudingsplicht wordt geschonden, kan de commissie of het bestuur daaraan passende consequenties verbinden.”
Liapi heeft zich in elk geval niet aan die verplichting gehouden, gezien haar uitingen en het verspreiden van een document van de wederpartij op onder andere haar twitteraccount. Daar staat tegenover dat de CWI steken heeft laten vallen als het aankomt op behandelingstermijnen.
Het is ook niet voor niets dat bij de oprichting van het LOWI door onder meer de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in een toelichting werd benadrukt dat “snelheid en vertrouwelijkheid” gewaarborgd dienden te worden. Dit om “mogelijke schade aan reputaties als gevolg van geruchten tot een minimum te beperken.”

In Leiden heeft het college van bestuur zich in de zaak van een wetenschappelijk frauderend psycholoog overigens weinig aangetrokken van de geheimhoudingsprocedures. Afgelopen november publiceerde de Universiteit Leiden op de nieuwspagina een bericht met de kop ‘Schending van wetenschappelijke integriteit door voormalig medewerker Universiteit Leiden’ met daarin uitgebreid verslag van “vastgestelde schendingen”, adviezen van de Leidse CWI en maatregelen die het college ging nemen. Observant legde de kwestie voor aan de Leidse woordvoerders – waarom is alles openbaar gemaakt terwijl de stap naar het LOWI nog genomen moest worden – maar er kwam geen reactie voor het ter perse gaan.

Het LOWI heeft onlangs alle universiteiten in een brief nog eens geattendeerd op de geheimhoudingsplicht in integriteitszaken. Of dit naar aanleiding van de Leidse casus was, wil het LOWI niet bevestigen, vanwege “zijn eigen geheimhoudingsplicht”, meldt de secretaris.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)