Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Op hetzelfde moment raad en onderwijs: dat levert strafpunten op

Op hetzelfde moment raad en onderwijs: dat levert strafpunten op

Photographer:Fotograaf: Joey Roberts

MAASTRICHT. Onderwijsgroep en raadsvergadering op hetzelfde tijdstip? Welke je als student ook laat lopen, je wordt ervoor gestraft. Daar moet een einde aan komen, vindt de studentengeleding van de universiteitsraad.

Wie te veel onderwijsgroepen mist, krijgt een extra opdracht of mag het tentamen niet maken. En wie te vaak een raadsvergadering mist, krijgt geen vergoeding meer. Uit een enquête van de U-raadstudenten blijkt dat 65 procent van de universiteits- en faculteitsraadsleden niet zonder gevolgen een onderwijsgroep konden missen, 42 procent maakte al eens een aanvullende opdracht. In een brief aan het college van bestuur presenteerden zij deze cijfers en een drietal stappen dat hun probleem zou oplossen: aangepaste studieroosters, geen aanwezigheidsplicht meer voor studenten die onderwijs missen door officiële universiteitszaken, en bovendien moet dit vastgelegd worden in de examenreglementen.

Dat laatste lijkt het college niets, zei Nicolette Engelen, beleidsmedewerker onderwijs en onderzoek afgelopen maand tijdens een commissievergadering van de U-raad. “Het wordt moeilijk om vast te stellen welke studenten wel of niet worden vrijgesteld.” De roosters aanpassen lijkt het college wel een goede optie. “Maar”, benadrukte Engelen. “Dat is geen recht, maar een service.” Een garantie is er dus niet. “Daarnaast is het natuurlijk zo dat U-raadsleden maar in 75 procent van de gevallen aanwezig hoeven te zijn.”

Dit schoot de U-raad in het verkeerde keelgat. “Die 75 procentregel is juist het probleem, dus niet onderdeel van de oplossing”, reageerde U-raadsvoorzitter Amanda Kluveld. Studentraadslid Phineas Shapiro: “Ons voorstel is een stappenplan. Het was niet de bedoeling om onze suggesties afzonderlijk te behandelen. We willen een structurele verandering ook voor de raadsleden na ons.”

Tijdens de plenaire U-raadsvergadering van voor de carnavalsvakantie kwam er een voorlopige oplossing. Bij wijze van proef gaan de roostermakers tot de zomervakantie proberen om conflicterende schema’s te voorkomen. Daarnaast schrijft rector Rianne Letschert een brief naar de programmadirecteuren met een dringend verzoek om mild te zijn voor studenten met medezeggenschapsverplichtingen. Als dit komende zomer geen goede oplossing blijkt, kijken we verder, aldus het college.

Belangrijk in die brief, vindt de studentengeleding, is dat duidelijk wordt dat ze geen luie studenten zijn die niet naar onderwijsgroepen willen. Studentenraadslid Yasmin Hashish: “Het is geen probleem om een extra presentatie te geven om te laten zien dat we de stof van de gemiste onderwijsgroep beheersen, maar een extra paper schrijven van tweeduizend woorden voelt als een onterechte straf.”

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)