Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Klagen over de baas, en over de ontgroening

Jaarverslag vertrouwenspersoon 2012

MAASTRICHT. En weer is er een toename van het aantal klachten dat de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen bereikt. Wie klaagt er? Vooral vrouwelijke medewerkers, en vooral ondersteunend- en beheerspersoneel. En waar klagen ze meestal over? Over “intimidatie gepaard gaand met machtsmisbruik”. Over de baas dus.

Dat valt te lezen in het jaarverslag over 2012 van de UM-vertrouwenspersoon, Marloes Rikhof. Toonde het jaar 2009 nog 57 meldingen, in 2010 waren dat er 82, in 2011 iets minder (77) om vervolgens weer te stijgen naar 91 meldingen in het afgelopen kalenderjaar. Niet dat studenten vaker klagen; dat aantal bleef nagenoeg gelijk. De toename zit vooral bij de categorie medewerkers, een groei van 20 procent zelfs: van 57 naar 69. Dat zou kunnen wijzen op een onveilig werkklimaat aan de UM, maar Rikhof waarschuwt dat meldingen nog geen objectieve indicatie opleveren. Het gaat om de subjectieve beleving, de klagers voelen zich onveilig. Op zichzelf is dat natuurlijk al erg genoeg, en de (helaas summiere) casuïstiek die Rikhof in haar rapport levert, wijst daar ook op. Temeer omdat er een andere constante in de jaarlijkse rapportages zit: de meeste klagers hebben problemen met hun leidinggevende. Een kwart van deze gevallen betreft “machtsmisbruik” en “intimidatie”. Hoe ziet dat eruit? Verschillend. Er is een conflict met de baas maar die weigert stelselmatig het gesprek aan te gaan met de medewerker. Of die laatste krijgt kritiek, maar zonder enige onderbouwing. Of de leidinggevende bemoeit zich vergaand met de manier waarop zijn ondergeschikte de balans tussen werk en privéleven vorm geeft.

Ook de vertrouwenspersoon zelf ontspringt niet altijd de dans. Een ex-medewerker bleek haar maar ook anderen binnen zijn (of haar) voormalige faculteit met dreigmails te stalken. Daar is uiteindelijk zelfs de UM-veiligheidsadviseur bij gehaald. “De stalking stopt”, heet het vervolgens. Curieus is ook het geval van een medewerker die zich “aangezet voelt tot wetenschappelijke fraude”. Een promovendus, door de promotor? Dat vermeldt het verhaal niet, wel dat de decaan van de faculteit en ook de rector zijn ingeschakeld. Dit soort kwesties zal voortaan door de nieuwe ‘vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit’ worden behandeld, meldt Rikhof. 

Opvallend in het rapport is de kritiek die op personeelszaken (HR) wordt geuit. Medewerkers die problemen hebben op arbeidsrechtelijk gebied (opgelegde functiewijziging, inzage in een personeelsdossier) blijken niet graag met de eigen HR-functionaris te spreken. Die zouden niet onafhankelijk en neutraal zijn en teveel de oren naar het management laten hangen. Het geluid is niet nieuw, maar de kwestie wordt nu bij de HR-afdeling besproken, zo heeft het college van bestuur onlangs besloten.

Bij de meldingen die de studentenbevolking betreffen vallen deze keer vooral klachten op over de ontgroening, kennismaking of hoe de introductieperiode bij de studentenverenigingen ook genoemd wordt. Verschillende ouders trokken daarover aan de bel, maar ook een student zelf die voortijdig afhaakte en de vereniging vervolgens formeel aanklaagde. Welke vereniging(en) het betreft blijft onduidelijk, net als de problemen zelf. Wel blijkt er bij de UM een commissie KMTM (kennismakingstijden Maastricht) te bestaan. Die, en ook de universiteit zelf, voelen zich echter niet verantwoordelijk voor de gang van zaken bij de verenigingen, schrijft vertrouwenspersoon Rikhof: klachten over de ontgroening horen dus bij de verenigingen thuis, nergens anders.

 

 

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)