Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Meer uitgaven aan research & development

NEDERLAND. Bedrijven en kennisinstellingen hebben in 2012 achthonderd miljoen euro meer aan onderzoek en ontwikkeling uitgegeven dan in 2011, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Minister Kamp viert een overwinning.

De uitgaven stegen van 12,1 naar 12,9 miljard euro, meldt het CBS. Minister Kamp van Economische Zaken schrijft dit op conto van het kabinet. Het bedrijvenbeleid werkt, stelt hij. Door samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen gaan bedrijven meer in onderzoek en ontwikkeling investeren.

Het zou een zeer snel resultaat zijn. Het vorige kabinet heeft het topsectorenbeleid in 2011 gelanceerd. Maar eerder waren er ook al pogingen om bedrijfsleven en kennisinstellingen nader tot elkaar te brengen.

Vooral ondernemers hebben extra geïnvesteerd, stelt het ministerie van Economische Zaken. De bedrijfsuitgaven aan onderzoek en ontwikkeling stegen naar verluidt met bijna vijfhonderd miljoen euro. De uitgaven van de kennisinstellingen stegen met bijna driehonderd miljoen.

De cijfers zijn nog voorlopig. Met name de extra uitgaven van de kennisinstellingen zijn opvallend, omdat zij volgens eerdere berekeningen van het Rathenau Instituut juist minder te besteden zouden hebben. Een verklaring is er nog niet.

Het kabinet zou graag zien dat de uitgaven aan r&d stijgen tot minstens 2,5 procent van de Nederlandse economie. Als de voorlopige CBS-cijfers overeind blijven, groeiden de investeringen in 2012 van 2,01 naar 2,16 procent.

HOP, Bas Belleman

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)