Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

FPN wil budgetten bevriezen om verder te bezuinigen

MAASTRICHT. De faculteit psychologie en neurowetenschap moet weer bezuinigen. De faculteit zit sinds vorig jaar in de rode cijfers. Toen werd er al vijf ton bezuinigd, maar het was duidelijk dat dit niet genoeg zou zijn om de algemene reserve op het juiste niveau te brengen. Die moet volgens UM-begrotingsregels op 1,9 miljoen staan. Nu staat de reservepot op ruim 1,7 miljoen. Daarnaast blijven bepaalde investeringen noodzakelijk, bijvoorbeeld voor het opzetten van de nieuwe bachelor Brain Science.

Als de faculteitsraad over twee weken met de plannen van het bestuur instemt, worden er een aantal budgetten bevroren. Het betekent het tijdelijk stopzetten van het Robin Hood-fonds, een fonds bedoeld voor onderzoekers die aio’s in dienst willen nemen, maar geen subsidie hebben om dit helemaal zelf te kunnen betalen. Nieuwe computers en een welkomstfeest voor studenten tijdens de facultaire introductie zitten er even niet in. Ook krijgen minder studenten een beurs.

Het faculteitsbestuur benadrukt dat het de bedoeling is deze budgetten weer te ‘ontdooien’ zodra de financiën op orde zijn. Om daar bij te helpen, wordt er nu een commissie opgericht met daarin onder anderen de vakgroepvoorzitters. Zij moeten met voorstellen komen die structurele kostenbesparingen en/of meer inkomsten opleveren.

Een mogelijke structurele maatregel is het verlagen van het bedrag dat FPN jaarlijks betaalt aan Scannexus, het lab waar de Tesla-scanners staan die vooral de neurowetenschappers veel gebruiken. Eind 2022 loopt het huidige contract met Scannexus af, de psychologen hopen in het nieuwe contract gunstigere afspraken te kunnen maken.

Als alles volgens plan verloopt, zou de algemene reserve in 2022 weer net boven het – door het college van bestuur bepaalde – minimum van 1,9 miljoen moeten uitkomen. De jaren erna moet de marge verder groeien. 

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)