Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Minister: er mag straks weer geloot worden

Maastrichts onderzoek: selectie heeft wel degelijk zin

NEDERLAND/MAASTRICHT.  Ook minister Van Engelshoven wil dat loting terugkeert als selectie-instrument bij associate degree- en bacheloropleidingen met een numerus fixus. Dat schrijft ze in een brief over toegankelijkheid, doorstroom en selectie in het hoger onderwijs. Een studie in maart aan de Universiteit Maastricht toonde juist aan dat selectie een voorspellende waarde heeft – mits een bepaalde manier van selecteren wordt gebruikt.  

Sommige opleidingen hebben een ‘numerus fixus’, aan de Universiteit Maastricht zijn dat de bachelors International Business, psychologie en geneeskunde. Ze laten maar een beperkt aantal eerstejaars toe, bijvoorbeeld omdat er niet genoeg docenten of voorzieningen zijn. Vroeger mochten die opleidingen nog loten, maar sinds een aantal jaar is dat verboden. Studenten worden nu enkel geselecteerd op basis van motivatie en geschiktheid.

Waarom eigenlijk, vragen Kamerleden zich al langer af. Is het niet veel eerlijker en makkelijker als loting terugkeert? Minister Van Engelshovens eigen partij (D66) diende hiertoe in februari samen met het CDA een motie in.

Ongelijke kansen

Die motie wil de minister nu uitvoeren. Selectie is soms nodig, schrijft ze vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. “Maar het is van belang om oog te hebben voor de neveneffecten die bepaalde selectiemethoden kunnen hebben.”

Ze kunnen leiden tot ongelijke kansen, bijvoorbeeld voor jongeren met een migratieachtergrond of jongeren die uit gezinnen komen met weinig geld. Een ander mogelijk effect is zelfselectie: sommige jongeren willen of durven niet te studeren, omdat ze denken dat het hoger onderwijs niets voor hen is.

Diversiteit

Over het algemeen gaat het goed met de toegankelijkheid van het Nederlandse hoger onderwijs, meldt de minister op basis van de nieuwe Monitor beleidsmaatregelen. Van de eerstejaars bachelorstudenten werd slechts 4 procent afgewezen: zij volgen nu een andere opleiding dan zij eigenlijk hadden gewild. Ook in de master volgen verreweg de meeste studenten (93 procent) de opleiding van hun eerste keuze.

Maar bij ad- en bacheloropleidingen met een fixus is de diversiteit van de studentenpopulatie kleiner dan bij andere opleidingen, waarschuwt Van Engelshoven. Mede daarom wil de minister dat loting terugkeert. Haar wetsvoorstel moet begin 2021 klaar zijn. Het blijft aan de instellingen zelf óf en hoe zij loting willen inzetten.

Voorspellende waarde

Het kan daarbij ook uitmaken hoe opleidingen selecteren. Uit het proefschrift van Sanne Schreurs, dat ze in maart dit jaar verdedigde blijkt dat de Maastrichtse manier van selecteren wel degelijk een voorspellende waarde heeft. Schreurs keek naar cohorten geneeskunde aan de Universiteit Maastricht uit de tijd dat loting en selectie naast elkaar bestonden. De studenten die via selectie waren binnengekomen deden het aanzienlijk beter.  

Ook bijzonder aan de Maastrichtse selectiemethode is dat scholieren zich er niet op voor kunnen bereiden. Dure trainingsbureaus inschakelen heeft dus geen zin. Dat zou kunnen helpen bij het tegengaan van kansenongelijkheid, al heeft Schreurs daar in haar onderzoek niet naar gekeken.

Mirjam oude Egbrink, wetenschappelijk directeur van het onderwijsinstituut van FHML en portefeuillehouder onderwijs, reageerde in februari dan ook niet enthousiast op de motie van D66 en het CDA. “Dan lijkt het weer alsof je alleen hoge cijfers nodig hebt om een goede dokter te worden, dat is gewoon niet zo”, zei Oude Egbrink toen. “Klachten in de gezondheidszorg gaan vrijwel nooit over gebrek aan kennis, maar over communicatie, samenwerking en professioneel gedrag. Het lost het probleem van die trainingbureautjes ook niet op, zeker niet bij een gewogen loting. Die gaan zich dan op eindexamenkandidaten richten.”

Expertgroep

De minister vindt het belangrijk dat instellingen over voldoende kennis beschikken om een goede keuze te maken over hun selectiemethodes, én dat zij van elkaar kunnen leren. Ze richt hier vanaf januari daarom een speciale ‘expertgroep’ voor op. Ook gaat er een online kennisplatform over toegankelijkheid in de lucht en komt er een seminar. 

HOP/CF

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)