Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Het blijft tobben met de toetsen

Het blijft tobben met de toetsen

Photographer:Fotograaf:

Simone Golob

MAASTRICHT. Even was het spannend of de toetsen aankomende week in het MECC – zo’n twintig in totaal, maximaal vierhonderd zitplaatsen – konden doorgaan, maar er is groen licht. Aangezien toetsing onder ‘onderwijsactiviteiten’ valt, hoeft de Universiteit Maastricht zich niet te houden aan de maximum groepsgrootte van dertig. Voor de meeste tentamens is al in de zomer naar een alternatief gezocht, bijvoorbeeld in de vorm van essays of presentaties; bij 79 toetsen is online proctoring (digitale tentamens onder toezicht) onvermijdelijk. 

Aankomende maandagochtend starten studenten van Data Science and Knowledge Engineering (DKE) met hun tentamen in de westhal van het MECC. Het gaat om een groep van 345 studenten. Minder zelfs dan het maximum van vierhonderd dat de UM aanhoudt in deze tijden van corona. Ter vergelijking: normaal kan men in de westhal 1800 studenten kwijt. Behalve DKE neemt ook de School of Business and Economics (SBE) er verschillende tentamens af, verspreid over de hele week. Er worden extra surveillanten ingezet zodat er genoeg controle is op de veiligheid.

De faculteiten zagen het van de zomer al aankomen: het MECC zou niet of maar beperkt gebruikt kunnen worden. Dus werden er alternatieven bedacht voor de toetsing van de eerste blokken. Prof. Martin Wetzels, directeur van het onderwijsinstituut van SBE, neemt het nieuwe vak Data Analytics als voorbeeld. Waar studenten voorheen een tentamen moesten afleggen, werken ze nu aan een individuele en een groepsopdracht. In de masters wordt er veel gewerkt met assessments gedurende het vak, zoals tussenopdrachten en presentaties, zegt Wetzels.

Andere vormen die binnen de UM de revue passeren zijn openboekexamens met inzichtvragen, mondelinge tentamens en essays. Hoewel Wetzels beseft dat het omvormen veel vraagt van de staf, ziet hij ook positieve kanten. “Het dwingt ons om te kijken naar waar toetsing goed voor is. Wat wil je toetsen? Draagt het iets bij aan de doelstellingen van het vak?”

Waar geen alternatief mogelijk is, bijvoorbeeld bij kennistoetsen voor grote groepen studenten, zal er online geproctord worden. Het laatste redmiddel, zoals het college van bestuur meermaals heeft benadrukt. Studenten worden via een webcam en microfoon in de gaten gehouden terwijl ze op hun kamer een digitale toets maken, en dat tast behoorlijk hun privacy aan.

Deze eerste periode gaat het om 79 examens van de faculteiten SBE, Science and Engineering (FSE) en Health, Medicine en Life sciences (FHML). Toch ziet de UM geen andere uitweg wil ze de kwaliteit waarborgen en voorkomen dat studenten frauderen door bijvoorbeeld chats met vrienden of informatie op te zoeken op internet.

Tijdens de eerste corona-golf koos de UM nog voor een eigen variant, proctoring light, waarbij de toetsing met eigen techniek en eigen mensen werd gedaan. Maar het bleek te complex en een te zware belasting voor de staf. De universiteit is nu in zee gegaan met het Amerikaanse bedrijf Proctorio dat software inzet om het gedrag van studenten te analyseren.

Volgens Ingrid Wijk, directeur van de universiteitsbibliotheek die de coördinatie op zich neemt van online proctoring, legt de software een aantal zaken vast en wordt met ‘vlaggen’ aangegeven als zich een verdachte situatie voordoet.

De proctoring examens, althans bij SBE, zijn teruggebracht naar twee in plaats van drie uur, vertelt Wetzels, directeur van het onderwijsinstituut. Opsplitsen in twee keer anderhalf uur had ook gekund, maar “dat werkt minder goed. Studenten ervaren dan twee stressmomenten.”

Tijdens de bespreking van de zogeheten Data Protection Impact Assessment (DPIA), vorige week in een universiteitsraadscommissie, maakten studentraadsleden zich zorgen over de risico’s en de manier waarop studenten zich straks – mochten ze verdacht zijn van ‘onregelmatigheden’ – kunnen verdedigen bij de examencommissie.

Wendy Degens, Yuri Meesen

De UM heeft een speciale proctoring-website opgericht, een centraal informatiepunt.

Lees hier het achtergrondverhaal over de proctoring-discussie

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)