Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Proctoring deze keer uitbesteed aan Amerikaans bedrijf

Proctoring deze keer uitbesteed aan Amerikaans bedrijf

Photographer:Fotograaf:

Simone Golob

Niet alleen de onderwijsgroepen en colleges zijn anders geworden vanwege de coronacrisis; ook de meeste toetsen zijn aangepast. Bijna tweeduizend studenten in het MECC is nu onmogelijk. Dat maximum is teruggebracht naar 400. Online proctoring, digitaal tentamineren onder toezicht, wordt ingezet als er echt geen alternatief is, onderstreept het college van bestuur. Anders dan in het voorjaar is de controle uitbesteed aan het Amerikaanse softwarebedrijf Proctorio. Studenten uit de universiteitsraad zijn kritisch. 

Tijdens de eerste corona-golf koos de UM nog voor een eigen variant, proctoring light, waarbij de toetsing met eigen techniek en eigen mensen werd gedaan. Maar het bleek te complex en een te zware belasting voor de staf. Er werd bovendien software gebruikt als Blackboard Collaborate of Zoom, terwijl die niet voor online proctoring zijn bedoeld. Tot overmaat van ramp werd een eerstejaars tentamen van 1200 SBE-studenten, dat half juni online was afgenomen, ongeldig verklaard omdat er onderling antwoorden zouden zijn uitgewisseld via chats.

Vlaggen
De UM is nu in zee gegaan met het Amerikaanse bedrijf Proctorio dat software inzet om het gedrag van studenten te analyseren. Studenten moeten binnen het zicht van de webcamera blijven. Rondjes gaan lopen in de kamer is dus geen goed idee.
Volgens Ingrid Wijk, directeur van de universiteitsbibliotheek die de coördinatie op zich neemt van online proctoring, legt de software een aantal zaken vast en wordt met ‘vlaggen’ aangegeven als zich een verdachte situatie voordoet.

Gatekeeper
Deze beelden worden bekeken door surveillanten, medewerkers van de eigen faculteit. Steekproefsgewijs zullen overigens ook ‘niet-verdachte’ beelden worden bekeken. Wijk: “Situaties die volgens surveillanten laten zien dat er sprake is van mogelijke fraude, gaan door naar de gatekeeper-commissie. Hierin zitten leden van de betrokken examencommissies en een voorzitter van een examencommissie van een faculteit die geen gebruik maakt van proctoring.”

Rechter
Proctorio wordt op veel Nederlandse universiteiten gebruikt. De Universiteit van Amsterdam werd er zelfs voor aangeklaagd door studentenraden omdat ze de surveillancesoftware in strijd achten met privacywet AVG. Ze kregen geen gelijk. Volgens de Amsterdamse rechtbank is er geen sprake van een onrechtmatige inbreuk op de privacy. De studenten zijn in hoger beroep gegaan.

Derden
De UM beseft maar al te goed welke bezwaren er zijn, zo staat in een rapport over de zogeheten Data Protection Impact Assessment (DPIA) dat vorige week werd gedeeld in een openbare universiteitsraadscommissie. De persoonsgegevens die door Proctorio worden verwerkt zijn gevoelig, het gaat om onder andere studieresultaten, gegevens op een identiteitsbewijs en een pasfoto. De UM heeft in een verwerkersovereenkomst met het bedrijf, “die acceptabel is voor de UM”, aldus Wijk, in elk geval vastgelegd dat persoonsgegevens niet aan derden mogen worden doorgegeven, vertelt Wijk. Er ligt een contract van een jaar in de hoop dat fysieke tentamens daarna weer mogelijk zijn.

Proportionaliteit
Vooral Thomas Vaessen, studentraadslid namens Novum in de universiteitsraad, is kritisch over online proctoring. Het is zijn partij die in het voorjaar al een petitie startte vanwege de inbreuk op de vrijheden en rechten van studenten. Hij noemde de toetsvorm toen “onwettig en ongrondwettelijk” en sprak over “Orwelliaanse ontwikkelingen”.
Opnieuw zet hij in de commissievergadering van vorige week vraagtekens bij de "proportionaliteit"; is proctoring echt nodig? De UM zou beter haar best moeten doen in de zoektocht naar alternatieven, meent hij. Yasmin Hashish, studentraadslid namens SHAPE/Ouranos loopt tegen een andere kwestie aan: een van haar docenten zei aan het begin van een vak dat er geen proctoring nodig was, maar het onderwijsbureau vond uiteindelijk, aan het einde van het vak, van wel. Wie neemt de beslissingen, vragen zij en Vaessen zich af.

Hoofddoek
Volgens Vaessen kleeft er een aantal risico’s aan online proctoring, zoals ook wordt opgesomd in de DPIA. “Het zou bijvoorbeeld kunnen dat ‘slechte’ studenten nader geïnspecteerd gaan worden [degenen die bijvoorbeeld onvoldoende hebben gescoord voor een tussentoets of practicum, red.]. En wat als iemand een hoofddoek draagt of promotiemateriaal van een politieke partij aan de muur heeft hangen? Beïnvloedt dat niet de beoordeling?” Ook staat er in het rapport dat “onregelmatigheden” automatisch herkend worden op basis van een algoritme, zegt hij later, na de commissievergadering, desgevraagd, maar “op basis van welke logica doet dit algoritme haar werk? Dat weet men nog niet.”
Hoe leg je het dan uit aan de student als die op het matje moet komen vanwege ‘verdachte bewegingen’, wil hij zeggen. En hoe verdedig je je als student, zegt Vaessen. “Stel je hebt een schaduw in je kamer en het systeem vlagt, omdat er ‘een tweede persoon’ in de kamer is gezien. Hoe gaat de examencommissie hiermee om? Ook dat is niet duidelijk in het rapport.”

Geklaagd
Studenten van de UM hebben tot nu toe weinig geklaagd over de inzet van proctoring, staat er in het rapport over de DPIA. Er is één geval bekend waarbij een student een e-mail heeft gestuurd over de “niet-privacy borgende manier van ID-check. Het antwoord dat de faculteit hier gegeven heeft, is voor de student afdoende geweest.”  

Wendy Degens, Yuri Meesen

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)