Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Basisbeurs is dure vergissing

 Basisbeurs is dure vergissing

Is de basisbeurs een perverse vorm van solidariteit waarbij de slager voor de studie van de tandarts betaalt? Of leidt het sociaal leenstelsel tot leenangst onder studenten en zadelt het jonge mensen met enorme schulden op? Het eerste argument werd in 2015 gebruikt om de basisbeurs af te schaffen, het tweede wordt nu gebruikt om de basisbeurs weer in te voeren.

De argumenten tegen het sociaal leenstelsel snijden geen hout. De gemiddelde studieschuld van een afgestudeerde aan een universiteit bedraagt €26.000. Onderzoek van het CPB geeft aan dat de meeste afgestudeerden weinig problemen hebben met het terugbetalen hiervan. Zeven jaar na afstuderen heeft ongeveer een derde van de studenten hun schuld afbetaald. Dat is niet verwonderlijk. Gemiddeld verdient een academicus €53.000 per jaar. Dat is twee keer zoveel als een MBO’er, en anderhalf keer zo veel als het inkomen van een HBO’er, blijkt uit onderzoek van de Leidse hoogleraar Koen Caminada. Als een universitair opgeleide net zoveel zou uitgeven als een MBO’er, is de gemiddelde studieschuld binnen een jaar afbetaald.

Het sociaal leenstelsel lijkt niet te leiden tot leenangst. Het bedrag dat wordt geleend is gestegen na de invoering. De toegankelijkheid van het hoger onderwijs is ook niet minder geworden. Het aantal havo- en vwo-leerlingen dat gaat studeren is niet afgenomen. Dit jaar zijn zelfs een recordaantal eerstejaars aan een universitaire opleiding begonnen.

De voorstanders van afschaffen van de basisbeurs hebben meer recht van spreken. De financiering van het hoger onderwijs vergroot de inkomensongelijkheid. Mensen met een laag inkomen zonder diploma van het hoger onderwijs betalen voor de studie van mensen die na hun afstuderen tot de hogere inkomensverdieners gaan behoren.

In een tijd waarin we sociale ongelijkheid willen verminderen is het hypocriet om de basisbeurs die de inkomensongelijkheid juist vergroot, weer in te invoeren.

Niet het sociaal leenstelsel is een ‘dure vergissing’, zoals CDA Tweede Kamerlid Harry van der Molen vorige week zei in de Volkskrant, maar de herinvoering van de basisbeurs.

Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie en hoogleraar evidence based education

Categories:Categorieën:
Tags:
wim

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)