Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

VU-hoogleraar Nijkamp: beschuldiging plagiaat “van de zotte”

VU-hoogleraar Nijkamp: beschuldiging plagiaat “van de zotte”

Photographer:Fotograaf: Ad Valvas

NEDERLAND. De beschuldigingen van plagiaat die VU-hoogleraar Peter Nijkamp vorige week over zich heen kreeg, berusten “grotendeels op drijfzand”. Dat stelt de econoom in een reactie in universiteitsblad Advalvas.

NEDERLAND. De van plagiaat beschuldigde VU-hoogleraar ruimtelijke economie Peter Nijkamp noemt de aantijgingen aan zijn adres “van de zotte”. Ze zouden, zo schrijft hij deze week in een zeer uitvoerig verweer op de website van het Amsterdamse universiteitsblad Ad Valvas, “grotendeels berusten op drijfzand”.

Wetenschapsjournalist Frank van Kolfschooten beschuldigde Nijkamp vorige week in NRC Handelsblad van “zelfplagiaat”: hij zou herhaaldelijk zonder bronvermelding delen van eigen teksten hebben hergebruikt. Nijkamp spreekt van een “hetze” en wijst erop dat een wetenschappelijk product het werk is van soms meer dan twintig auteurs uit diverse disciplines. “En in die productie zitten altijd elementen uit het verleden; niemand begint from scratch.” Om te vervolgen: ''Het is toch te gek voor woorden dat in dat finale product (de core publication), waarvan de publicatie soms lange tijd op zich laat wachten en die gebaseerd is op een reeks tentatieve tussenproducten en 'halffabricaten’ van de auteurs zelf, alle voorgaande voorlopige teksten van de auteur(s) met bron verantwoord zouden moeten worden op straffe van beschuldiging van 'zelfplagiaat’. Een paper zou totaal onleesbaar worden. Wie dit 'recycling’ noemt, zit er totaal naast.''

In de wetenschap draait alles om “de parel op de kroon”, namelijk de publicatie, opgenomen – soms met enige jaren vertraging – in een prestigieus wetenschappelijk tijdschrift. En altijd beoordeeld door vakbroeders die, zo laat hij tussen de regels door weten, veel meer verstand hebben van dit wetenschapsgebied dan wetenschapsjournalist Van Kolfschooten.

“Plagiaat betekent eigenlijk letterdiefstal, en wordt in elke wetenschapscode veroordeeld. Het is nooit toegestaan zich andermans geestesproducten onrechtmatig toe te eigenen. Men mag niet ‘pronken met andermans veren’”, schrijft Nijkamp. En dat heeft hij ook nooit gedaan, valt uit zijn tekst op te maken.

Zelfplagiaat is een term “die in het Nederlands officieel niet bestaat. Het betekent zoiets als ‘zichzelf bestelen’. In de wetenschap betekent dat: onvoldoende naar zichzelf verwijzen. Velen hebben er intussen op gewezen dat dit in wezen een ‘contradictio in terminis’ is.” Nijkamp spreekt dan ook liever van “zelf-citatie, nl. het citeren uit eigen eerder verschenen werk” en wijst erop dat regels en gedragscodes omtrent zelf-citatie ontbreken in de Nederlandse en mondiale wetenschapswereld. Dit zou moeten veranderen.

Het feit dat Van Kolfschooten zich verbaasd over zijn enorm hoge wetenschappelijke productie – hij zou iedere drie dagen een artikel schrijven – is “zijn goed recht”, aldus Nijkamp. Maar de veronderstelling dat het hier zou gaan om onoorbare praktijken werpt hij verre van zich. Op internet staan inderdaad ontzettend veel publicaties, maar het zou volgens Nijkamp gaan om een mix van halfproducten als discussiestukken, samenvattingen en lezingen die meer dan eens zonder dat hij het wist op internet zijn beland, en finale publicaties. Hijzelf komt uit op “25 core publications” per jaar. “Dat oogt nog steeds veel, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de meeste van deze artikelen geen solo-bijdragen, maar coproducties zijn. Laten we die gemakshalve maar delen door 2; dan komen we gestandariseerd uit op zo’n 12 kernpublicaties. Dat is wellicht nog steeds aan de hoge kant, maar dat kan verklaard worden door een uitgekiende keuze van excellente coauteurs over de hele wereld, door een strakke onderzoekdiscipline (met werkweken van minimaal 80 uur), en een toegewijde professionele support staf.” Om te concluderen: “Ik ben helemaal geen wonderkind, maar ik weet wel heel goed wat onderzoek organiseren betekent.”

 

Lees hier Nijkamps reactie

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)