Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Kwaliteit boven kwantiteit

Kwaliteit boven kwantiteit

Aantal publicaties wegen minder zwaar bij toetsing onderzoek

MAASTRICHT. Het aantal publicaties zal vanaf 2015 een minder belangrijke rol spelen in de beoordeling van wetenschappers. Universiteiten en onderzoeksinstellingen laten voortaan de kwaliteit zwaarder wegen. Een goede zaak, vindt rector Luc Soete. Dat moet wat hem betreft ook de norm bij nieuwe aanstellingen worden.

Vorige week nam de minister van Onderwijs, Jet Bussemaker, het nieuwe ‘standaard evaluatie protocol’ (SEP) in ontvangst waarmee universiteiten en onderzoeksinstituten hun onderzoeksgroepen vanaf 2015 gaan beoordelen. De hoeveelheid publicaties weegt nog wel mee in het eindoordeel, maar is in de nieuwe aanpak geen zelfstandig criterium meer. “Zo wordt gehoor gegeven aan de kritiek dat de publicatiecultuur in sommige vakgebieden is doorgeschoten”, schrijft Bussemaker tevreden aan de Tweede Kamer.

Soete hoopt dat op deze manier de aandacht meer uitgaat naar de kwaliteit dan de kwantiteit. “Maar wellicht belangrijker is dat men bij alle beoordelingen, dus ook bij nieuwe aanstellingen, kijkt naar de kwaliteit van wat er geproduceerd werd. Dat kan via een selectie van wat de onderzoeker als haar of zijn beste publicaties beschouwt.”

Historicus Frank Huisman, een van de initiatiefnemers van Science in Transition, is verheugd dat “productiviteit er nu uit is”. Maar daarmee zijn we er nog niet, zegt hij. “Het is van het grootste belang dat de wetenschappelijke gemeenschap zich het hoofd gaat breken over de vraag hoe kwaliteit op een verantwoorde manier kan worden gewogen. Peers zouden zich de tijd en de moeite moeten getroosten om de kwaliteit van de publicaties van hun collega's werkelijk te wegen - en die inspanning zou ook beloond moeten worden.”

Niet iedereen ziet de wijziging van de SEP-criteria als een zinvolle aanpassing. Het voegt eigenlijk weinig toe, zegt Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie. “Het aantal publicaties zal altijd een belangrijk criterium blijven. Als dat nul is, is de kwaliteit ook nul. Beide hangen nu eenmaal samen, al was het maar omdat je iets vaak moet doen om er goed in te worden. Ook subsidieverstrekkers zullen altijd letten op productiviteit. Als beoordelaar ben je niet altijd in detail op de hoogte van de inhoud en dan ga je toch af op de kwantiteit.”

Naast het criterium van wetenschappelijke kwaliteit wordt in de beoordeling gelet op maatschappelijke relevantie en viability (de mate waarin een onderzoekseenheid haar wetenschappelijke en maatschappelijke ambities in de bewuste periode kan waarmaken).

Ook de opleiding van promovendi krijgt in de toekomst meer aandacht. De beoordelingscommissies kijken niet alleen naar hoe lang promovendi over hun proefschrift doen en hoeveel van hen tussentijds afhaken, maar vellen ook een oordeel over de selectie van promovendi, de inhoud en structuur van de promotieopleiding en de voorbereiding op de arbeidsmarkt.

De afgelopen jaren kreeg een ruime meerderheid van de onderzoeksgroepen het stempel ‘excellent’, wat de vraag deed rijzen hoeveel zin de evaluaties nog hadden: met zulke scores konden onderzoeksgroepen nauwelijks onderling worden vergeleken.

Volgens een woordvoerder van universiteitenvereniging VSNU is er inderdaad “uitgebreid gesproken” over de juiste schaalverdeling en over de vraag wanneer onderzoek nu eigenlijk tot de wereldtop behoort. In het nieuwe protocol zal slechts “een kleine minderheid” van de onderzoeksgroepen zo hoog beoordeeld worden. “Met andere woorden, het nieuwe SEP zorgt voor een veel strengere beoordeling. In de praktijk zal nog moeten blijken of dit inderdaad zo is.”

Maurice Timmermans/HOP

 

Lees hier het interview met KNAW-president Hans Clevers

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

2014-04-01: Daniel Hamermesh
This is a very good thing indeed! It is clearly indicated by a paper Gerard Pfann of Maastricht Univ. and I published in Economic Inquiry in 2012 showing that awards in economics are based on quality, not quantity. I wish this evaluation system were more widespread.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)