Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Geef eens een vak in het Duits!

Geef eens een vak in het Duits!

Maastrichts symposium over hoger onderwijs in het Engels

MAASTRICHT. Onderwijs in het Engels is zeer gebaat bij ‘code switching’: kort overschakelen naar de moedertaal. Daardoor verwerken studenten de kennis beter. Dit onderwerp komt volgende week aan bod op het Maastrichtse symposium over het gebruik van Engels in het hoger onderwijs, dat tegelijk het afscheid markeert van Bob Wilkinson.

In de afgelopen twintig jaar heeft de UM grote stappen gemaakt als het gaat om onderwijs in het Engels, zegt Charles van Leeuwen, docent bij Fasos. “Het probleem is alleen dat we denken dat we er al zijn en te weinig investeren in het taalonderwijs.”

Welbeschouwd biedt de UM nauwelijks begeleiding bij studeren in het Engels , legt Van Leeuwen uit. “Middelbare scholieren komen naar Maastricht en vanaf dag één gaat de knop om: we dompelen ze helemaal onder in het Engels. Dit zonder al te veel ondersteuning, afgezien van een paar crash courses voor zwakke studenten. Het is sink or swim. We zouden hun vorderingen beter in de gaten moeten houden en onderscheid maken in niveau en behoeften van studenten.”

Ook wil Van Leeuwen meer aandacht voor de moedertaal van studenten. Iets wat de beheersing van het Engels ten goede komt. “Als je studenten in de onderwijsgroep in groepjes van twee laat switchen naar hun moedertaal, al is het maar voor vijf minuten, dan gebeurt er iets belangrijks. Het activeert dezelfde kennis in een andere taal waardoor je je de begrippen beter eigen maakt. Het heeft een enorm leereffect. Bovendien vergroot code switching, zoals dat heet, de participatie van studenten. Ineens verandert de sfeer, het wordt gezelliger, studenten worden actiever, lachen meer. Tenslotte ontdek je de culturele verscheidenheid van begrippen, die bij Duitse studenten andere associaties oproepen dan bij Fransen.”

Het heeft ook nog een ander voordeel: als Engels de functie heeft van lingua franca, zoals in een onderwijsgroep, dan is het algemene effect daarvan dat studenten van meet af aan zoeken naar common ground, naar compromissen. “Het risico daarvan is intellectuele en emotionele vervlakking. Je krijgt minder vaak pittige discussies, emotionele debatten. In de moedertaal is die kans veel groter.”

Begrijp hem niet verkeerd: Van Leeuwen wil geen meertalige universiteit, maar evenmin louter onderwijs in het Engels. “Ik heb me er altijd over verbaasd waarom Fasos niet één of twee vakken in het Frans of Duits kan aanbieden. Of een scriptie. Het kost niets extra’s en we hebben internationale staf genoeg daarvoor. Ook omdat studenten later in een complexe beroepspraktijk terechtkomen waar ze met meerdere talen worden geconfronteerd. De opleiding European Studies kent geen vakken in het Frans terwijl die taal onvermijdelijk is als je in Brussel gaat werken.”

Menig docent kan het taalbeleid weinig schelen. “Terwijl in mijn ogen academische vaardigheden per definitie taalvaardigheden zijn. Je kunt theorieën of concepten niet begrijpen, laat staan toepassen, als je ze niet onder woorden kunt brengen.”

Aanmelden voor het symposium kan niet meer, de Karl Dittrichzaal zit vol

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)