Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

NVAO-voorzitter kritisch: “Slagers moeten eigen vlees niet keuren”

NVAO-voorzitter kritisch: “Slagers moeten eigen vlees niet keuren”

Photographer:Fotograaf: archief slagerij Bijlsma

Maastrichtse steun voor Leids accreditatievoorstel

MAASTRICHT. Het voorstel van de Leidse vice-rector Simone Buitendijk om het accreditatiesysteem aan te passen, krijgt de volle steun van het Maastrichtse college van bestuur. Buitendijk pleit voor een zwaardere toetsing van de hele universiteit, waardoor aparte opleidingscontroles niet meer nodig zijn. Ze vervallen niet, wat haar betreft, maar krijgen de vorm van veel lichtere verrassingscontroles. De NVAO ziet hier niets in.

Het voorstel van Buitendijk lijkt op het plan van voormalig minister Plasterk die de instellingsaccreditatie invoerde. Dat moest de bureaucratische druk voor universiteiten verminderen: een keer in de zes jaar een toetsing van de instelling als geheel (belangrijkste vraag: zijn er voldoende mechanismen ingebouwd om de kwaliteit van de opleidingen hoog te houden?) en daarnaast een lichte procedure voor de afzonderlijke opleidingen. In de praktijk komt van het verminderen van de bureaucratie weinig van terecht, concluderen Leidse onderzoekers na een onderzoek binnen hun eigen instelling. Het bestaande systeem van de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie) kost veel tijd en papier en verbetert de onderwijskwaliteit niet daadwerkelijk.

Dat het vergaren van een kwaliteitskeurmerk voor de hele instelling weinig gevolgen heeft voor de beoordeling van afzonderlijke studies, ervoer de UM onlangs aan den lijve. Afgelopen herfst – de eerste toetsing na het verkrijgen van de instellingsaccreditatie in 2013 – kregen zes opleidingen van de faculteit arts and social sciences een gele kaart en gingen een officieel hersteltraject in. Collegevoorzitter Martin Paul daarover eerder in Observant: “Je krijgt die instellingsaccreditatie als de kwaliteitszorg goed is. Als er dan iets niet in orde is bij een opleiding, moet men het vertrouwen hebben dat je het zelf kunt en zult verbeteren.” Hij pleitte toen voor een discussie over het accreditatiessysteem op landelijk niveau, met NVAO en VSNU.

Die discussie is er nu. De vice-rector van de Leidse universiteit, Simone Buitendijk, vindt dat het roer om moet: ze wil een zwaardere instellingscontrole en nog alleen incidentele toetsing bij afzonderlijke opleidingen. “Perfect, prima”, reageert de Maastrichtse rector Luc Soete. De Vlamingen, zo vertelt hij, zouden een soortgelijk plan voorstellen. Ook aan de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben ze oren naar dit plan, laat het onafhankelijk magazine VOX weten.

De voorzitter van de NVAO, Anne Flierman, ziet niets in de optie om nog maar alleen een instellingstoets te doen en de afzonderlijke opleidingen aan de instellingen over te laten. Universiteiten en hogescholen moeten dan “de kwaliteit van hun eigen product keuren. Die controles zullen moeilijk of niet de schijn van subjectiviteit kunnen vermijden. Slagers moeten hun eigen vlees niet keuren.” Ook verrassingsbezoeken kunnen niet op zijn instemming rekenen. “De kwaliteitscontroles die we nu uitvoeren zijn juist bedoeld om de kwaliteit te helpen verbeteren, niet om opleidingen bij verrassing te ‘betrappen’.” Hij beseft dat de huidige toetsing veel tijd vraagt. Maar “dat kwaliteitscontroles niet zouden leiden tot méér kwaliteit vind ik een gewaagde veronderstelling. Een controle is op zich inderdaad geen kwaliteitsverbetering. Die komt er natuurlijk alleen als de vastgestelde tekortkomingen ook echt worden opgelost door de instellingen.”

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)