Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Psychologen stellen strenge eisen aan dataopslag

Psychologen stellen strenge eisen aan dataopslag

MAASTRICHT. De psychologen en neurowetenschappers zijn de eersten die de Maastrichtse gedragscode over dataopslag handen en voeten hebben gegeven. Die moet voldoen aan maar liefst negen eisen. Ook zullen onderzoekers – steekproefsgewijs - openheid van zaken moeten geven.

Dat de psychologen en neurowetenschappers in Maastricht voor de troepen uit lopen is niet verwonderlijk. De drama’s rond Diederik Stapel en voormalig UM-psycholoog Elke Geraerts, waarin ruwe data niet op de juiste manier controleerbaar waren, toonden het belang van zorgvuldige registratie en opslag. Daarvoor waren onderzoekers tot voor kort zelf verantwoordelijk, maar die tijd is voorbij,  zegt de facultaire ict-coördinator Jacques Beursgens. Subsidieverstrekkers als NWO maar ook vaktijdschriften stellen tegenwoordig eisen aan de toegankelijkheid en controleerbaarheid van de gegevens. “Vroeger moesten de resultaten vooral veilig zijn, afgeschermd, nu hechten we meer en meer aan de veilige uitwisseling ervan.”

De Maastrichtse psychologen en neurowetenschappers dienen niet alleen de ruwe data te bewaren, maar ook de ‘meta-data’: wie heeft ze verzameld, op welke plaatsen, wat hebben de coauteurs bijgedragen, hoe zit het met de ethische goedkeuring? Inclusief alle hulpmiddelen die nodig zijn om het onderzoek te repliceren, waaronder software, instructieteksten en videomateriaal. Een vakgenoot moet het experiment of specifieke analyses zonder nadere uitleg kunnen herhalen. Al tijdens het onderzoek dient alles te worden bewaard, niet op een enkele usb-stick, maar op een centrale server. Beursgens: “We beschikken nu over 300 terabyte, maar hoe lang we daarmee toekomen, is de vraag. De fMRI-studies vormen gigantische bestanden.”

De facultaire Onderzoeksraad (Ora), met onder meer hoogleraren en capgroepvoorzitters, is belast met het toezicht. De raad zal steekproefsgewijs onderzoekers vragen om een boekje open te doen. “Ze mogen dan uitleggen welke keuzes ze hebben gemaakt. Het bestuur wil onderzoekers vooral bewust maken van het belang van zorgvuldige opslag en verslaglegging.” Bij ernstige tekortkomingen kan de raad de decaan adviseren om nader onderzoek te doen, coauteurs in te lichten dan wel de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit van de UM in te lichten.

De UM wil, zoals vastgelegd in een gedragscode, dat onderzoekers hun data centraal registreren en ten minste tien jaar lang - na de laatste publicatie - bewaren. Registreren kan op een digitaal platform van universiteitsbibliotheek. De UM-gedragscode is een aanvulling op de code wetenschapsbeoefening van de VSNU.

 

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)