Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Te weinig binnenstadskamers

Er is géén gebrek aan studentenkamers in Maastricht of de nabije omtrek, benadrukt het hoofd van Maastricht Housing van de UM, Maurice Evers. “Wel kun je spreken van kwalitatieve kamernood in die zin dat veel studenten graag in of dichtbij het centrum willen wonen, en die kamers zijn er niet genoeg.”

Met het nieuwe studiejaar begint ook weer de jaarlijkse klaagzang over kamernood en hoge huren. De landelijke studentenvakbond LSVb publiceerde deze week een onderzoek waaruit (opnieuw) blijkt dat in Amsterdam en Utrecht de ellende het grootst is. Over Maastricht wordt beweerd dat de gemiddelde huurprijs (€390) hier het hoogste zou zijn, maar de gemeente zelf spreekt in haar Lokale Woonagenda van een gemiddelde huurprijs van €263. Evers: “We zijn misschien niet meer de laagste maar zitten wel in de onderste regionen.” Diezelfde gemeente heeft het over een “ontspannen woningmarkt” voor deze doelgroep. Daar blijkt de lokale christendemocratische jongerenafdeling CDJA anders tegenaan te kijken. In een open brief aan B&W schrijft haar voorzitter, UM-student Jimmy Bastings (zie deze pagina) dat de gemeente met de armen over elkaar zit terwijl de nood groeit. Hij roept op om bijvoorbeeld met Ikea (dat zich in de studentenhuisvesting wil begeven maar vooralsnog alleen in de Randstad; red.) in zee te gaan. Evers: “Maar de gemeente wil geen of nauwelijks nieuwbouw zolang er leegstand is in bestaande panden. Zo is er nu sprake van een eventuele verbouwing van de vroegere verpleegstersflat aan de Polvertorenstraat, vlakbij de Tongersestraat 53, tot studentenwoningen. Dat zou aan een grote vraag voldoen.”

Vooral in de sector gemeubileerde kamers moet er nog wat bij, zegt Evers. Hij schat zo’n 250 kamers tot 2015.

Intussen is de Utrechtse Stichting Studentenhuisvesting SSH, die landelijk haar vleugels uitslaat, ook neergestreken in Maastricht. In het complex aan de Brouwersweg waar ook het UM-Guesthouse is gevestigd, exploiteert de SSH nu een vleugel van 150 gemeubileerde kamers. Er is samenwerking met de UM: het Guesthouse regelt het onderhoud en de reserveringen.

 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders

Postbus 1992

6201 BZ Maastricht

 

Maastricht, 20 augustus 2012

 

Betreft: open brief ‘oplossing woningnood onder studenten’

 

Geacht college,

Maastricht is een prachtige stad met een universiteit om trots op te zijn. Gelukkig zijn veel jonge mensen dat met ons eens. Vanuit de hele wereld stromen studenten toe om hier hun carrière voort te zetten aan de snelstgroeiende universiteit van Nederland. Deze jonge en ambitieuze mensen, door het college ook wel eens de ambassadeurs van de stad genoemd, dragen tot ver over onze landsgrenzen het beeld van een bourgondische stad met een vriendelijke bevolking uit en zijn van onschatbare waarde voor cultureel en economisch Maastricht. Binnen enkele jaren mogen we als stad immers jaarlijks 15.000 studenten verwelkomen en dat zal ongetwijfeld een blijvende positieve invloed hebben op onze stad.

Maar op de korte termijn ziet CDJA Maastricht een jaarlijks groter wordend probleem opdoemen. De sterke groei van het aantal studenten en werknemers aan onze universiteit gaat namelijk niet gepaard met een evenredige groei in het aantal woningen voor deze mensen. Integendeel; steeds meer studenten moeten noodgedwongen buiten de stad op zoek naar een kamer en een groeiend deel van de studenten zit zelfs ‘op kot’ bij onze zuiderburen. Het feit dat de gemeente Heerlen al beleid maakt om Maastrichtse studenten op korte termijn te huisvesten klinkt mooi, maar is eigenlijk te triest voor woorden. Blijkbaar lukt het onze stad niet om, ondanks de vele leegstand en de grote lappen grond die meer lijken op een verwilderd natuurgebied dan bouwgrond, te voorzien in de sterk groeiende behoefte aan huisvesting voor deze doelgroep. Naast de langere reistijd voor studenten en een grotere bereidheid om dan maar met de auto naar Maastricht te komen, heeft deze situatie natuurlijk ook gevolgen voor de kamerprijs. Het is gelukkig nog geen Amsterdam of Utrecht, maar CDJA Maastricht ziet wel dat kamers van het formaat duiventil in de particuliere sector ieder jaar sterk in prijs stijgen en dat het aantal kamers dat via de sociale sector op de markt komt nauwelijks toeneemt. Studenten met een kleine portemonnee of minder vermogende ouders worden hierdoor gedwongen vrijwel hun volledige stufi te gebruiken om alleen al de huur te betalen. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn én het hoeft ook niet.

Het CDJA roept het college namelijk op om niet langer met de armen over elkaar te wachten tot het probleem zichzelf oplost, maar actie te ondernemen. Afgelopen week heeft de vastgoedtak van het Zweedse IKEA immers aangekondigd te willen meewerken aan het realiseren van studentenwoningen in Nederlandse universiteitssteden. Juist in onze stad, waar grote stukken grond aangewezen voor hoogwaardige woningbouw ongebruikt liggen, zou dit een mogelijkheid zijn om weer wat ‘schwung’ in de stad te krijgen. De bouw van deze nieuwe woningen levert in ieder geval tijdelijk de nodige banen op, helpt de stad met het opwaarderen van bijvoorbeeld het gebied Nutsbedrijven/Lindenkruis en geeft de studenten de kans een betaalbare kamer op fietsafstand van hun faculteit te huren. College, help de stad, student en universiteit en grijp deze kans met beide handen aan! Samen kunnen we meer.

Namens CDJA Maastricht,

Jimmy Bastings

Voorzitter CDJA Maastricht, burger-niet-raadslid CDA-fractie Maastricht

 

 

 

 

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)