Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Minder studenten met handicap: toeval of niet?

NEDERLAND. Er zijn dit jaar minder studenten met een functiebeperking. Mogelijk is dat een gevolg van het strengere studieklimaat, waarschuwen onderzoekers.

Het lijkt een trendbreuk: het hoger onderwijs telt in 2014 percentueel minder bachelorstudenten met een functiebeperking, terwijl het er de afgelopen jaren juist meer werden. Hun aandeel is van 8 naar 7,7 procent gedaald, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) in opdracht van de stichting Handicap en Studie.

De onderzoekers betwijfelen of dit toeval is. Want studenten met een functiebeperking zijn opvallend minder tevreden over hun ondersteuning. Ze klagen dat ze niet genoeg tentamentijd, aangepaste opdrachten en alternatieve stage-mogelijkheden krijgen.

“Betekent dit dat het strengere studieklimaat, met hogere tempo-eisen en minder ruimte voor herkansingen, juist deze groep studenten extra onder druk zet?”, schrijft CHOI. “En dat nieuwe examenreglementen en de hantering ervan door examencommissies, te weinig rekening houden met dyslectische, depressieve of anderszins van het ‘gemiddelde’ afwijkende studenten?”

Tegen deze achtergrond vinden de onderzoekers de verschillen tussen instellingen extra interessant. De ene is kennelijk veel meer bereid of in staat om studenten met een functiebeperking te faciliteren, dan de andere.

Studenten met een handicap zijn het best te spreken over Wageningen, dat opnieuw met kop en schouders boven de andere universiteiten uitsteekt. Ook de TU Eindhoven en de Universiteit Twente scoren weer bovengemiddeld, maar moeten Nijmegen dit jaar tussen zich dulden. Onderaan staat opnieuw de Universiteit van Amsterdam, die van studenten met een beperking op alle onderdelen meer kritiek krijgt dan collega-instellingen. Hetzelfde geldt in iets minder mate voor de VU. De Universiteit Maastricht staat in de middenmoot met een 6,44.

 

Handicap-oordeel 2014, universiteiten

 

Wageningen University

7,37

Technische Universiteit Eindhoven

6,90

Radboud Universiteit Nijmegen

6,78

Universiteit Twente

6,70

Rijksuniversiteit Groningen

6,54

Tilburg University

6,48

Universiteit Maastricht

6,44

Universiteit Utrecht

6,41

Technische Universiteit Delft

6,40

Universiteit Leiden

6,30

Erasmus Universiteit Rotterdam

6,27

Vrije Universiteit Amsterdam

5,97

Universiteit van Amsterdam

5,82

Landelijk gemiddelde

6,43

 

Bron: “Studeren met een handicap” De elfde gebruikerstoets, 2014

 

Kijkend naar de universitaire disciplines is het weinig verrassend dat de sector landbouw (lees: Wageningen Universiteit) beter scoort dan de rest. In negatieve zin valt de sector recht op. De studenten met een beperking geven hun opleiding daar al een aantal jaren een zes-min voor het faciliteren van hun studie. Er is dus veel ruimte voor verbetering, aldus het rapport.

Studentendecanen waarschuwden de Tweede Kamer in oktober dat de gevolgen van het afschaffen van de basisbeurs zwaarder zullen zijn bij studenten met een functiebeperking. De tegemoetkoming van 1.200 euro die ze in het nieuwe leenstelsel zullen krijgen, is volgens hen niet genoeg omdat velen van hen niet naast hun studie kunnen werken.

De cijfers komen uit de ‘Gebruikerstoets Studeren met een Handicap 2014’ van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie. Het rapport is gebaseerd op een enquête onder ruim vijftienduizend hbo- en wo-studenten met een functiebeperking. Deze maakte deel uit van de grote Nationale Studentenenquête van Studiekeuze123.

HOP, Hein Cuppen

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)