Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Vaste bonus voor proefschrift afgeschaft

Vaste bonus voor proefschrift afgeschaft

Photographer:Fotograaf: archief

MAASTRICHT/NEDERLAND. Universiteiten krijgen niet langer een vast bedrag per proefschrift. Er komt een einde aan de zogeheten promotiebonus, verkondigen minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker.

Per promotie krijgen universiteiten momenteel een flink bedrag: maximaal 90 duizend euro. Omdat er steeds meer promovendi zijn, leunt de financiering van universiteiten ook steeds zwaarder op de hoeveelheid promoties.

Daar gaan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker een einde aan maken. In 2015 bestaat het universitaire budget voor 24,1 procent uit de promotiebonus en dat vinden ze te veel. Het zou hooguit 20 procent mogen zijn.

De stap komt niet onverwacht. Voor de zomer had een ambtelijke adviesgroep al gezegd dat de bonus beter kon verdwijnen. In de academische wereld klinkt al dan niet terecht al langer kritiek op de prikkel, die voor een wildgroei aan proefschriften zou zorgen. Dus verdwijnt de vaste prijs per proefschrift. Het grote voordeel is volgens de bewindslieden dat de financiering van universiteiten stabieler zal worden.

Dit staat in de Wetenschapsvisie 2025, een lijvig document waarin de bewindslieden hun blik op de Nederlandse wetenschap geven.

Daarin prijzen ze de prestaties van de Nederlandse wetenschap, maar ze willen de koers toch bijstellen. Er komt een Nationale Wetenschapsagenda. Zo’n agenda past volgens het kabinet in een internationale trend “dat er onder regie van de overheid speerpunten worden gekozen waarop onderzoekers en maatschappelijke partners samenwerken”.

Dit borduurt voort op eerder beleid, waarin sleutelgebieden, speerpunten of topsectoren als energie, water, chemie en hightech werden gekozen. Op die gebieden werken wetenschappers samen met het bedrijfsleven, aangemoedigd door de overheid.

Er komt dus meer nadruk op de maatschappelijke relevantie van wetenschap. De stok achter de deur is onderzoeksfinancier NWO, die een groot deel van het wetenschapsbudget over de universiteiten verdeelt en die meer nadruk moet gaan leggen op de maatschappelijke opbrengst (‘valorisatie’) van de wetenschap. “NWO zal naast de plannen voor valorisatie, ook de eerder door onderzoekers gerealiseerde valorisatie (in brede maatschappelijke zin) meewegen bij toekenning van onderzoeksmiddelen.”

In Maastricht wordt in eerste instantie gematigd positief gereageerd op de plannen van de minister. Maar, zegt bestuursvoorzitter Martin Paul, “dit is nog een visie, waar het op neer komt is straks de agenda, het concrete beleid. De visie is nogal ambitieus: meer maatschappelijke betrokkenheid, profilering, top-onderzoek, onderwijscarrières enzovoorts, en dat alles binnen het bestaande budget, afgezien van de 50 miljoen die verdeeld wordt om makkelijker Europese subsidies binnen te halen. Toen die ambtelijke adviesgroep bezig was heb ik het al meermalen in VSNU-verband gezegd: als je meer innovatie wilt, moet je meer investeren.”

Aan het terugdringen van de promotiebonus tilt hij niet zo zwaar (“we doen het niet om er geld mee te verdienen, ofschoon je het wel investeert in nieuw onderzoek”), en dat geldt ook voor de grotere nadruk op valorisatie. Paul: “Ik ben een beetje allergisch voor dat woord, men denkt vaak alleen aan geld. Het gaat om de waarde van wetenschap voor de maatschappij, in brede zin. Uiteindelijk werken we met geld van de belastingbetaler. Dat betekent wat mij betreft niet dat de academische vrijheid minder wordt, maar ik denk wel dat er een discussie nodig is, tussen de wetenschap, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke partijen.”

HOP, Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)