Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

‘Vicerector’ moet onderwijsvernieuwing aanjagen

‘Vicerector’ moet onderwijsvernieuwing aanjagen

Photographer:Fotograaf: archief

MAASTRICHT. Om vaart te maken met de onderwijsinnovatie heeft het college van bestuur een 'vicerector onderwijs' benoemd in de persoon van FHS-decaan Harm Hospers, tevens directeur van het Edlab. "We praten al vijf jaar over 'PGO 2.0' maar we hebben te weinig meters gemaakt."

 

Back to Basics. Onder die noemer experimenteerden de faculteiten in de afgelopen jaren met een reeks vernieuwingen die het Maastrichtse onderwijs moesten opschudden. Ook konden docenten en tutoren met goede ideeën ‘microkrediet’ aanvragen: wie een goed idee had, kreeg binnen vier weken uitsluitsel.
"Er zijn toen interessante bloemen gegroeid", zegt rector Luc Soete, "maar ze zijn niet ‘ingedaald’ in de faculteiten." Volgens Harm Hospers is er "minder veranderd dan iedereen had gehoopt. Dat is geen onwil, maar het toont de worsteling die innovaties met zich mee brengen. Soms is er een zetje in de rug nodig."
Daarom heeft het college van bestuur de functie van 'vicerector onderwijs' in het leven geroepen. Soete: "Je hebt iemand nodig die in charge is en keuzes maakt. Welke projecten voeren we in, en welke niet? Dat zal gepaard gaan met een zekere graad van harmonisatie van het onderwijs, maar belangrijker nog is een samenhangende visie op de vernieuwingen. Dat is een onvoorstelbare uitdaging. Je moet in alle faculteiten draagvlak verwerven voor nieuwe methoden en toepassingen."
De rector blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijs; de vicerector krijgt een mandaat om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken, plus de “regie over de uitvoering van verbeterprogramma’s”. De faculteiten zal hij “gevraagd en ongevraagd” van advies dienen. Tot zijn hoofdactiviteiten horen de coördinatie van accreditaties en lid of voorzitter zijn van allerlei aan het onderwijs gerelateerde commissies en werkgroepen, zoals die op het terrein van minores en de international classroom.

Waarom doet de rector dat eigenlijk niet zelf? Soete: "Als rector bemoei ik me niet met onderwijs in detail. Vanaf de berg valt moeilijk te zien wat er precies op de werkvloer gebeurt. De vicerector heeft daar meer zicht op. Bovendien weet Hospers, directeur van het Edlab, veel meer van onderwijsvernieuwingen dan ik. En daar is het allemaal om te doen."
Hospers verwacht dat binnen een jaar een aantal projecten, uitgewerkt in het Edlab (Education laboratory), vaste voet aan de grond heeft gekregen in de faculteiten. "Uit voorgesprekken blijkt dat alle faculteiten nadenken over toetsing", zegt de FHS-decaan, tevens dean van het UCM. "Het zal me niet verbazen als dat een van de belangrijkste thema's wordt in het komende jaar. Faculteiten willen niet altijd en overal toetsen met multiple choice-vragen, maar wat is het alternatief als je grote aantallen studenten opleidt? Ook blijkt uit accreditatierapporten dat twee beoordelaars per eindwerk steeds meer de norm wordt. Dat is nogal wat. Meestal is het er een, ook bij het UCM. Hoe doe je dat, zonder de werklast te verdubbelen? Daar moet je slimme oplossingen voor bedenken."
Het Edlab zal zich verder buigen over de ‘excellentieprogramma's’ aan de UM en het minorenbeleid. "Het is niet altijd goed uit te leggen waarom specifieke zaken per faculteit verschillen. Studenten valt dat ook op. Zijn die verschillen noodzakelijk? Het is niet slecht om daar eens over na te denken. Verder gaan we meer communities creëren en common rooms inrichten. Dat is wat jongeren belangrijk vinden, culturele uitwisseling, evenals bredere onderwijsprogramma's met meer keuzevrijheid."
Hospers begint op 1 februari als vicerector en stopt dan als decaan van Humanities and Sciences en als dean van het University College. Een opvolger is nog niet bekend.

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)