Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Voorkom dat onderzoek een eenzaam avontuur wordt

Voorkom dat onderzoek een eenzaam avontuur wordt

Rapport van commissie-Schuyt

Naar aanleiding van onder meer de affaire Stapel heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen een commissie onder leiding van socioloog Kees Schuyt in het leven geroepen om “de praktijk van omgang met onderzoeksgegevens tegen het licht te houden”. Morgen presenteert deze commissie haar bevindingen, met als belangrijkste advies: breng in kaart hoe vaak wetenschappers over de schreef gaan. Een kwestie van steekproefsgewijs een aantal studies per vakgebied binnenstebuiten keren, aldus de commissie. Dat moet gebeuren onder auspiciën van de VSNU, NWO, TNO en de KNAW. “De schattingen variëren van ‘helemaal niets aan de hand’ tot de bewering dat tegenover elke ontdekte fraude ongeveer 100.000 niet ontdekte grote en kleine fraudegevallen staan.”

Wanneer is er sprake van schending? De commissie beperkt zich tot de “bekende drie”: fabrication, falsification, plagiarism. Oftewel: verzinnen, manipuleren en overschrijven.

Vooral de “vrije beginfase” van het onderzoek is volgens Schuyt een kritisch moment. Dan is een zorgvuldige omgang met de onderzoeksgegevens doorslaggevend. Met name omdat in veel wetenschapsgebieden toetsing pas achteraf plaatsvindt door peer review. Voorkom in ieder geval dat onderzoek “een eenzaam avontuur” wordt waarin onderzoekers de kans krijgen om “maar wat aan te rommelen”.

De individuele onderzoeker is zelf verantwoordelijk voor de zorgvuldigheid, maar de onderzoeksinstelling dient een sterk kritisch klimaat te scheppen. Vóór publicatie is peer pressure van collega’s gewenst, maar ook hulp bij dataverwerking en statistiek, en het organiseren van studiedagen. Ook studenten moeten de integriteitsregels “met de paplepel” ingegoten krijgen, via bibliotheekcursussen, bacheloronderzoek en statistiekonderwijs. In de masterfase is ethische vorming op zijn plaats.

Nieuwe toezichthoudende organen zijn niet nodig. Ook de bestaande gedragsregels zijn helder en hoeven niet aangescherpt te worden. Het is wel van belang om de Nederlandse Code Wetenschapsbeoefening herhaaldelijk onder de aandacht te brengen, liefst in de vorm van een handzaam boekje. Ook zouden universiteiten een ambtseed of een ambtsbelofte kunnen invoeren waarin de onderzoeker officieel verklaart zich aan de code te houden.

Zie hier de samenvatting

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)