Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

UM heropent afgesloten integriteitszaak niet

De psychologen Harald Merckelbach (UM) en Richard McNally (Harvard) hebben er bij rector Luc Soete op aangedrongen om een reeds afgesloten integriteitsonderzoek opnieuw te openen. Dat doen ze mede omdat oud-rector Gerard Mols afgelopen weekend in NRC Handelsblad volgens hen toegeeft dat het eerdere onderzoek inadequaat was. Het college van bestuur beschouwt de zaak als gesloten.

NRC Handelsblad publiceerde afgelopen weekend een achtergrondverhaal – onder de kop Slordig omgaan met slordigheden - van maar liefst drie pagina’s dat licht probeert te werpen op de werkwijze van universiteiten bij wetenschappelijk wangedrag. Dat gebeurt via een minutieuze beschrijving van een Maastrichtse casus, waarvoor de krant een beroep heeft gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Centraal in de casus staat psycholoog Elke Geraerts (1982). Ze is gespecialiseerd in traumatische herinneringen en publiceert als jonge UM-onderzoeker in 2008 in het Amerikaanse tijdschrift Memory. Na haar vertrek naar de Erasmus Universiteit Rotterdam in maart 2009 ontdekken de twee coauteurs van de publicatie, Harald Merckelbach en de Amerikaan Richard McNally (Harvard), onregelmatigheden in de dataset. Er blijken proefpersonen geschrapt en toegevoegd zonder vermelding in het artikel. Merckelbach stuurt een formele klacht naar toenmalig rector Mols over een mogelijke schending van de wetenschappelijke integriteit. Op verzoek van het college van bestuur stelt plaatsvervangend vertrouwenspersoon Gauke Kootstra – oud-decaan van de medische faculteit – een onderzoekscommissie in. De conclusie: er is inderdaad sprake van onregelmatigheden maar die zijn niet het gevolg van fraude maar van onzorgvuldigheid. De klacht van Merckelbach en McNally wordt ongegrond verklaard. Mols beschouwt de zaak als afgehandeld en dringt er bij de coauteurs op aan dat voortaan alle communicatie met Rotterdam via hem verloopt. Dit om te voorkomen dat Geraerts zich beklaagt over stalking.

Nu meent Mols in NRC dat de uitspraak van de commissie Kootstra “aanleiding geeft tot veel vragen en die had ik liever beantwoord gezien in de uitspraak zelf”. Desgevraagd laat Mols per mail weten: “Het feit dat er nog vragen zijn, zegt niets over de kwaliteit van het onderzoek. De commissie wetenschappelijke integriteit heeft in 2009/2010 haar opdracht vervuld. De resterende vragen zijn van een aard die past bij een wetenschappelijk dispuut.”

Het citaat in NRC was voor de coauteurs een van de redenen om deze week het college van bestuur te verzoeken tot heropening van de zaak. Het standpunt van het college is als volgt, zegt woordvoerder Jeanine Gregersen. “In februari 2010 heeft de integriteitscommissie, met daarin twee hoogleraren en een statisticus, besloten dat er geen sprake is van schending van de wetenschappelijke integriteit. Dat advies aan het college van bestuur is door alle partijen geaccepteerd, de klagers konden in hoger beroep gaan maar zagen daarvan af. Daarmee is deze zaak gesloten.”

Merckelbach en McNally hebben bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) geen hoger beroep aangetekend omdat ze zichzelf weinig kans gaven. Voorzitter Kees Schuyt had kort daarvoor in een lezing verklaard geen zedenpolitie te willen spelen. Bovendien voelden de coauteurs zich niet gesteund door het Maastrichtse college van bestuur.

Waarom koos Mols er niet voor om Geraerts moreel onder druk te zetten en de onzorgvuldigheden samen met de medeauteurs recht te zetten? “Wetenschappelijke integriteit is een persoonskenmerk en geen instellingskenmerk. Geraerts werkte niet langer aan de UM.”

Tegenover de integriteitscommissie erkende Geraerts de onzorgvuldigheden maar ze hield vol dat haar gegevens kloppen en significant zijn. Ze weigert het artikel in Memory te corrigeren. Inmiddels hebben de coauteurs het tijdschrift verzocht om hun namen onder het stuk te schrappen. De uitgeverij zal een onderzoek starten naar de gang van zaken en laat weten dat ze met alle partijen contact zal opnemen. Merckelbach wil er niet veel over kwijt maar hij hoopt, samen met McNally, dat Geraerts zal meewerken aan dit onderzoek.  

Lees hier het commentaar van em. prof. Theo van Boven, vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)