Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Universiteiten mogen 2000 student-promovendi aanstellen

Universiteiten mogen 2000 student-promovendi aanstellen

Photographer:Fotograaf: archief

NEDERLAND. Acht jaar lang mogen universiteiten experimenteren met promotieopleidingen waarin promovendi een studiebeurs krijgen in plaats van een salaris. Dat heeft het kabinet deze week aangekondigd. Het Promovendi Netwerk Nederland ziet niets in de plannen. De Maastrichtse rector Luc Soete is voorzichtig.

De nieuwe promotieopleidingen zijn goedkoper voor universiteiten omdat ze de student-promovendi niet in dienst nemen en ze geen sociale premies hoeven te betalen. Het salaris – betaald uit het profileringsfonds - blijft wel gelijk. De beursstudent hoeft geen onderwijs te geven, maar moet wel collegegeld betalen. Het staat de universiteit vrij om dit geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden.

De onderwijsinstellingen lobbyen al jaren voor deze vorm van promotieonderwijs, die in het buitenland gebruikelijk is. Het kabinet hoopt dat universiteiten zo meer promovendi kunnen opleiden en ze bovendien beter onderwijs kunnen geven. De aansluiting op de arbeidsmarkt zou ook moeten verbeteren. Nu is de kritiek vaak dat de instellingen hun promovendi niet voorbereiden op een loopbaan buiten de academie.

Universiteiten mogen zelf beslissen of ze meedoen aan het experiment - de Universiteit Maastricht moet zich hierover nog beraden - waaraan maximaal tweeduizend studenten kunnen deelnemen. Ze krijgen veel vrijheid in de vormgeving van hun experiment. Zo mogen ze ook drie- of juist vijfjarige trajecten aanbieden, al verwacht minister Bussemaker (OCW) dat de promotieopleidingen in de regel vier jaar zullen duren.

Het voordeel van de student-status zou zijn dat promovendi onderwijs kunnen eisen van hun universiteit, meer vrijheid krijgen in de keuze van hun onderwerp en geen verdere werkzaamheden hoeven te verrichten. Het nadeel is dat ze bijvoorbeeld geen pensioen opbouwen en zelfs collegegeld moeten betalen.

In 2021 volgt de eindevaluatie. Een van de vragen die het experiment moet beantwoorden is of de promotoren een verschil in kwaliteit zien tussen student-promovendi en werknemer-promovendi. Ook de waardering van de promotiestudenten voor hun onderwijs komt in de evaluatie aan bod, net als de voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Het Promovendi Netwerk Nederland dat zich jarenlang heeft verzet tegen de komst van beurspromovendi, waarschuwt dat dit experiment zal leiden tot inflatie van de doctorstitel. “Wij horen gewoon werknemers te zijn. Dat universiteiten weinig geld hebben, moet je niet oplossen met een greep in de portemonnee van de promovendus. Nu gaan universiteiten er zelfs winst op maken. Een student-promovendus kost 70 duizend euro, een ton minder dan een werknemer-promovendus. Universiteiten krijgen een bonus van 93 duizend euro per promotie, dus die maken 23 duizend euro winst. Dan gaan ze natuurlijk zo veel mogelijk promovendi aannemen.” Zowel de Maastrichtse PhD Academy als de aio’s in de universiteitsraad willen niet reageren omdat ze de volledige tekst van het voorstel nog niet kennen.

De Maastrichtse rector Luc Soete vindt dat “je goed naar het voorstel moet kijken. Je moet er voorzichtig mee zijn. Voor bepaalde groepen buitenlandse promovendi die na hun promotie terugkeren naar hun vaderland buiten de Europese Unie, kan dit gunstig zijn. Zij zijn niet geïnteresseerd in de pensioenopbouw. Wij hebben al buitenlandse promovendi met een beurs van onder andere Nuffic of UNU. Maar als je een dubbele structuur krijgt met aan de ene kant werknemers en de andere kant studenten die nagenoeg hetzelfde werk doen, dat is onhoudbaar. Het aiostelsel zou zo wel eens kunnen verwateren en overgaan in een beurzenstelsel. Dat is jammer. Ons stelsel is vrij uniek in de wereld en een sterk punt. Het maakt ons aantrekkelijk voor jong buitenlands talent.”

HOP

Lees hier het voorstel van de minister van Onderwijs.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)