Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Bestuurders profiteren van studentenprotest

Bestuurders profiteren van studentenprotest

Medewerkerscolumn

Afgelopen donderdag was ik voor een vergadering in het Maagdenhuis, het bestuursgebouw van de Universiteit van Amsterdam. Aan het gebouw is niet te zien dat het zes weken door studenten bezet is geweest. De protesten tegen het 'rendementsdenken' hebben echter elders wel hun sporen achtergelaten. Op het eerste gezicht lijkt het alsof de universiteitsbestuurders hebben moeten inbinden. De voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam, Louise Gunning, werd gedwongen om op te stappen. Onze eigen bestuursvoorzitter, Martin Paul, werd in een debat met studenten de mond gesnoerd. Naar verluidt was hij daarover zeer gepikeerd.
Als we wat verder kijken dan de schade die aan personen is toegebracht, dan blijkt dat de studentenprotesten vooral universiteitsbestuurders in de kaart speelt. De bestuurders zien hun kans schoon om onder de afspraken uit te komen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Eind 2012 heeft het ministerie van Onderwijs met alle universiteiten en hogescholen prestatieafspraken gemaakt. Binnen vier jaar zou het aantal contacturen groter worden, het aantal studenten met studievertraging kleiner, en de studenttevredenheid over de opleiding verbeteren. Een klein deel van het onderwijsbudget werd afhankelijk gemaakt van het realiseren van deze doelstellingen.
Bestuurders van universiteiten en hogescholen willen liever geen verantwoording afleggen: stel je voor dat blijkt dat het onderwijs niet beter is geworden. Het verzet tegen het ‘rendementsdenken’ bood een mooie gelegenheid om onder de afspraken uit te komen. Waren de afspraken met het ministerie om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren niet ook ‘rendementsdenken’? Dus stelde de vereniging van universiteitsbestuurders, de VSNU, in haar reactie op de studentenprotesten dat ze geen nieuwe prestatieafspraken wilde maken. Afgelopen week deed de voorzitter van de vereniging van bestuurders van hogescholen, Thom de Graaf, daar in de Volkskrant nog een schepje bovenop. “Politici moeten niet blijven doen alsof ze het beter weten”, aldus de D66-politicus. De minister van Onderwijs moet zich niet bemoeien met de kwaliteit van het hoger onderwijs, aldus de nieuwe D66-fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Laat het over aan de hogescholen zelf, dan komt het goed.
Of de kwaliteit van onderwijs bij de hogeschoolbestuurders in goede handen is, valt te bezien. Uit een eerste evaluatie van de prestatieafspraken vorig jaar bleek dat bij de universiteiten de kwaliteit van het onderwijs is verbeterd, maar dat bij de meeste hogescholen “weinig vooruitgang is geboekt of zelfs sprake is van verslechtering van de situatie”. De kwaliteit van onderwijs is te belangrijk om aan bestuurders over te laten.

Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie en hoogleraar evidence based education
 

Categories:Categorieën:
Tags:
wim

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Enter the code shown above: