Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Mistig HR-beleid bij SBE

Mistig HR-beleid bij SBE

Rapport over sekseongelijkheid onder economen

MAASTRICHT. Onder promovendi is de man-vrouwverhouding nog in evenwicht, maar onder de UD’s is slechts één op de vijf een vrouw. Deze dropout is typisch voor SBE in Maastricht. De Service Science Factory zocht naar oorzaken en oplossingen en presenteerde dinsdag haar bevindingen.

Ook in de toplaag doet de School of Business and Economics (SBE) het beroerd, net als haar zusterfaculteiten overigens. Slechts 9 procent van de hoogleraren en 17 procent van de hoofddocenten is vrouw. De oorzaken van de scheefgroei komen tijdens de presentatie niet aan bod. “We weten niet precies waar het aan ligt”, zegt projectleider Lisa Brüggen, hoofddocent bij SBE. “Het is een mozaïek van factoren, maar het heeft ongetwijfeld met de economencultuur te maken.”

Maar dan nog: Health, Medicine and Life sciences, ook van oudsher een mannencultuur, heeft twee keer zoveel hoogleraren. En vergeleken met cultuur- en maatschappijwetenschappen hebben de economen nog een lange weg te gaan: 40 procent.

“Where all talent can flourish.” Deze leus uit het Maastrichtse Strategische programma geldt dus niet voor iedereen, zegt Brüggen, die haar presentatie baseert op interviews, literatuur en HR-gegevens. Allemaal verzameld door een team van tien medewerkers en studenten.

Een interessante bevinding is dat het HR-beleid van de departementen nogal te wensen overlaat. De departementen houden zich niet altijd aan de voorgeschreven procedures en registreren personeelsgegevens soms uiterst amateuristisch. Een belangrijke aanbeveling: een professioneel, gebruikersvriendelijk en doelmatig HR-systeem.

“Het wordt de hoogste tijd dat de departementen hun beleid helder op papier zetten”, zegt Martin Carree later in een paneldiscussie. Carree leidt een facultaire werkgroep die het HR-beleid tegen het licht houdt. “De procollen zijn nogal mistig en de criteria muddy. Helderheid is broodnodig omdat die ook de onzekerheid wegneemt. Ook is er behoefte aan betrouwbare statistieken, wat misschien vreemd klinkt aan een economische faculteit. Hoeveel vrouwen solliciteren op welke functies? Wat hebben de departementen gedaan om vrouwen te werven? Dat is belangrijk om te weten.”

Brüggen somt een imposante reeks aanbeveling op, over ouderschapsverlof, kinderopvang, bewustwording van sekseongelijkheid (“ook voor de samenstelling van een corona bijvoorbeeld, die menigmaal alleen uit mannen bestaat”), cursussen en een mentorprogramma. En dan nog een laatste waarschuwing aan bestuurders: laat je niet verleiden om alleen het laaghangende fruit te plukken, maar zorg voor structurele maatregelen.

 

 

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)