Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Het moment is gunstig: 31 mannen gaan met emeritaat

Het moment is gunstig: 31 mannen gaan met emeritaat

UM wil 30 procent vrouwelijke hoogleraren in 2020

MAASTRICHT. “A mind-shift is needed, and in certain cases it may be necessary to appoint an external female candidate, even when suitable internal male candidates are available.” Dat staat in de memo over Women in Academia van het college van bestuur. Tijdens de opening van het academisch jaar werd al aangekondigd dat het college met plannen zou komen om het aantal vrouwen in hogere functies te vergroten. Het betreft hoofddocenten, hoogleraren en ondersteunend personeel vanaf schaal 15. In de tussentijd heeft een werkgroep een aantal aanbevelingen op papier gezet.

Faculteiten moeten de vrouwelijke talenten in kaart brengen op hun vakgebied, ook degenen die niet aan de UM werken. Voor deze vrouwen wordt een talentenprogramma ontworpen naar het voorbeeld van Steep Face (van FHML), waarin ze zich bekwamen in benodigde competenties en vaardigheden. De deelnemers krijgen bovendien een mentor toegewezen; het betreft mannen en vrouwen die intern worden geworven en niet per se in dezelfde faculteit hoeven te werken. Het idee van het mentortraject is afkomstig van de School of Business and Economics, die zelf ook een inhaalslag voorbereidt.

Ook krijgen leden van zoek- en benoemingscommissies eventueel een training om “onbewuste uitsluitingsmechanismen” tegenover vrouwen te onderkennen en te vermijden.

De verplichting om bij een vacature nadrukkelijk naar geschikte vrouwen te zoeken, blijft van kracht. Faculteiten moeten in de voordracht van een hoogleraarsbenoeming verduidelijken wat ze precies hebben gedaan, met welk resultaat, en waarom het geen vrouw is geworden. Hiervoor wordt een protocol gemaakt. Vrouwelijke sollicitanten die aan de eisen voldoen, moeten in elk geval worden uitgenodigd.

In 2009 streefde de UM naar 20 procent vrouwelijke hoogleraren in 2010 en 25 procent in 2014. Die aantallen zijn niet gehaald. Toch zijn de streefcijfers verder opgeschroefd: 30 procent vrouwelijke  hoogleraren in 2020.

Het moment is gunstig, omdat aardig wat mannen op het punt staan om met emeritaat te gaan; 31 van hen zijn zestig jaar of ouder.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)