Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Nieuw lid Raad van Toezicht

Nieuw lid Raad van Toezicht

MAASTRICHT. Prof. dr. Marc Groenhuijsen is door minister Bussemaker per 1 september 2015 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Maastricht voor een periode van vier jaar. Daarnaast is de benoeming van voorzitter Truze Lodder verlengd met een periode van twee jaar.

Marc Groenhuijsen is hoogleraar straf(proces)recht en victimologie aan de Universiteit van Tilburg. Van 1992-1995 was hij decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in de Brabantse studentenstad. Daarnaast is hij onder andere rechter-plaatsvervanger in de arrondissementsrechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem. Sinds 2006 is Groenhuijsen lid van de KNAW.
Truze Lodder werd in 2007 in de Raad van Toezicht benoemd en vervult sinds 1 januari 2014 de functie van voorzitter, na het vertrek van de toenmalige voorzitter Ad Veenhof.
De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de universiteit. De Raad van Toezicht van de UM is vanaf 1 september als volgt samengesteld: Truze Lodder (voorzitter), Ursula Nelles, Renk Roborgh, Koos Van Haasteren en Marc Groenhuijsen.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)