Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Duitsland: soft en weloverwogen

Duitsland: soft en weloverwogen

Photographer:Fotograaf: Loraine Bodewes

Armoede, gebrek, ziekte, oorlog, hongersnood, terreur, oorlog. Het kan iedereen en elke bevolking overkomen. In 2015 is de onderlinge afhankelijkheid wereldwijd zo toegenomen dat letterlijk iedereen beïnvloed raakt door alle ellende en tegenslag die het nieuws haalt. Nog niet zo lang geleden zou een oorlog in Syrië niet veel meer dan nieuws zijn. Nu hebben miljoenen zich in beweging gezet. Onze kant op. In de richting van landen die zorg bij tegenslag en levensgevaar als taak voor de staat zien en die taak ook kunnen uitvoeren. Abram de Swaan publiceerde al in 1988 Zorg en de Staat/In Care of the State.

De behoefte om nood te lenigen vindt ongetwijfeld mede zijn oorsprong in mededogen, gemeenschapszin en moraal. Daaruit volgt nog niet dat de staat die zorg gaat vormgeven of overnemen. Daarvoor moet men zich realiseren dat een moderne samenleving niet kan functioneren als armoede en analfabetisme heersen, de infrastructuur niet functioneert en onderhouden wordt, en geweldsuitbarstingen onverwacht kunnen optreden. Basisprincipe is – in mijn woorden: wie de armen of rondzwervend krijgsvolk niets geeft, weet zeker dat ze het komen halen. Het ideaal van de moderne staat is wat de zorg betreft, een uitbouw van deze ooit simpele burgermanswaarheid. De samenhang tussen mensen hangt minder van geld af dan men denkt. Aan de oorsprong ligt de gift die een tegengift uitlokt.

In toenemende mate worden we geconfronteerd met vluchtelingen en migranten. Met duizenden tegelijk. De lange mars naar Europa vanuit Afrika en het Midden-Oosten heeft de versnelling gekregen die door velen gevreesd werd. Binnen Europa zijn veel landen en groeperingen niet of nauwelijks bereid het basisprincipe te aanvaarden. De mars over de Balkan geeft aan dat men het komt halen, als men zorg bij tegenslag niet krijgt. Vooral Duitsland spreekt andere taal en handelt er na. In Trouw herinnert Wim Boevink er aan dat Duitsland hét voorbeeld is van een soft power. Een machtig land dat zonder veel militair vertoon grote invloed krijgt in de wereld, niet alleen economisch, ook maatschappelijk en cultureel. En laten we het voetbal niet vergeten. Duitsers weten ook wat het betekent op de vlucht te zijn. Zowel als boosdoeners als slachtoffers. Duitsland heeft ook door dat de tegengift aanstaande is. Duitsland heeft een goed lopende economie, maar een krimpende bevolking. De huidige migranten zijn geen gelukszoekers, maar dubbel welkom. Een weloverwogen politiek: soft en slim.

Hans Philipsen

Hans Philipsen is oud-rector van de Universiteit Maastricht

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Enter the code shown above: