Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Europa drijft vluchtelingen in de armen van smokkelaars

Europa drijft vluchtelingen in de armen van smokkelaars

Opinie Karlijn Haagsman

Europa is grotendeels verantwoordelijk voor de huidige vluchtelingencrisis, betoogt migratiedeskundige Karlijn Haagsman, die aan de faculteit cultuur- en maatschappijwetenschappen (Fasos) is verbonden. “Europa drijft de vluchtelingen in de handen van de smokkelaars. Een drastische aanpassing van het migratiebeleid is noodzakelijk.”

Ruim 300 duizend migranten hebben het afgelopen jaar de gevaarlijke oversteek naar Europa gemaakt. 2701 van hen hebben deze tocht over de Middellandse zee niet overleefd rapporteerde het IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) vorige week. In totaal vielen er in 2015 wereldwijd 3.729 doden onder migranten die een grens wilden oversteken. Wat drijft deze vluchtelingen? En wat is de rol van Europa?

Vraag een is: moet Europa überhaupt vluchtelingen helpen? Ja, luidt het antwoord. De Europese lidstaten hebben immers twee verdragen ondertekend: in 1948 is de Verklaring van de Rechten van de Mens opgesteld die een ieder het recht geeft om na vervolging in een ander land asiel aan te vragen. Bovendien heeft Europa in 1951 het vluchtelingenverdrag van Genève ondertekend. Dit verdrag zet de rechten en plichten van vluchtelingen uiteen alsook van de gastlanden. Landen die het hebben ondertekend beloven vluchtelingen te beschermen en beloven asielaanvragen in behandeling nemen. De internationale gemeenschap is het dus aan zichzelf en de vluchteling verplicht om te helpen. En laten we niet vergeten dat Europeanen ook zelf van dit verdrag gebruik hebben gemaakt. Denk aan de Balkanlanden en Hongarije, nu felle tegenstanders van de opvang van vluchtelingen.

Bovendien kun je mij niet wijs maken dat Europa, het rijkste continent ter wereld, niet meer vluchtelingen kan opnemen dan het nu doet. Wereldwijd vluchtten er in 2014 ruim 8 miljoen mensen als gevolg van oorlog en conflict. Het merendeel van de vluchtelingen verbleef in de buurlanden, zo’n 80 procent. Slechts een relatief klein deel (626.000) heeft asiel aangevraagd in Europa. Al lijkt dit aantal groot, het valt in het niets bij landen als Turkije dat nu rond de 2 miljoen vluchtelingen huisvest. En dat is één land, de EU bevat 28 landen.

Gelukkig krijgen de Syriërs die in Europa terechtkomen, bijna allemaal asiel. Maar waarom wordt het hen zo moeilijk gemaakt Europa te bereiken? Vluchtelingen moeten tussen de duizend en tweeduizend euro betalen om hun leven te riskeren tijdens een gevaarlijke boottocht of om als smokkelwaar in een vrachtwagen de grens over te gaan, terwijl ze in principe voor drie- tot vierhonderd euro veilig naar het land van bestemming kunnen vliegen. Waarom ze niet komen vliegen? Omdat er buiten Europa geen asiel kan worden aangevraagd. En daar ligt de crux. Alleen met een geldig visum kun je de grens over, maar dat visum kunnen ze nou net niet aanvragen. Dus al vinden we dat vluchtelingen recht hebben op asiel, we maken het hen wel heel moeilijk. Europa drijft hen dus in feite in de handen van smokkelaars.

Hebben de vluchtelingen de oversteek gemaakt, komt het tweede probleem in zicht: de zogenoemde Dublin-verordening die bepaalt dat vluchtelingen asiel moeten aanvragen in het land waar ze het eerst worden geregistreerd. De gevolgen zijn zonneklaar: de landen aan de grenzen van Europa, zoals Griekenland, Spanje en Italië, kampen al jaren met een grote stroom vluchtelingen die ze amper aankunnen. Noord- en West-Europa keken tot nu toe weg, schoven het probleem af. Inmiddels houden Italië en Griekenland zich niet meer aan het verdrag en laten migranten doorreizen. Het is ieder voor zich in Europa. Dit blijkt ook uit de verschillende behandeling van asielvragen door de verschillende lidstaten. Gelukkig lijkt hier nu een einde aan te komen.

Het eerste begin is al gemaakt. In juni, al was het met tegenzin, gingen de lidstaten akkoord met het herverdelen van 40 duizend vluchtelingen in Griekse en Italiaanse opvangcentra. Een permanent en verplicht quota systeem waar elk land naar bevolkingsgrootte en Bruto Nationaal Product vluchtelingen krijgt toebedeeld, lijkt de volgende stap. En dat is hard nodig omdat het wel heel scheef verdeeld is – vrijwillige quota’s werken niet - in Europa. Zo gaf Slowakije vorige week aan bereid te zijn tweehonderd (!), liefst christelijke, vluchtelingen op te nemen en heeft de Hongaarse premier Orban meermaals laten weten de (islamitische) migranten liever kwijt dan rijk te zijn. Daartegenover staan Frankrijk en Duitsland. Frankrijk heet 24 duizend mensen welkom, Duitsland verwacht er dit jaar 800 duizend op te nemen.

Conclusie: het huidig Europese migratiebeleid voldoet niet en moet drastisch op de schop. Als we erkennen dat vluchtelingen recht hebben op asiel, moeten we de daad bij woord voegen en het voor hen makkelijker maken om hier te komen. Alle lidstaten dragen hiervoor verantwoordelijkheid.

Karlijn Haagsman, migratiedeskundige en docent aan de faculteit cultuur- en maatschappijwetenschappen

 

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Enter the code shown above: