Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

UM waardeert handreiking minister in zaak Maat

UM waardeert handreiking minister in zaak Maat

Photographer:Fotograaf: archief George Maat

MAASTRICHT. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft zich in “wel zeer forse” bewoordingen uitgelaten over prof. George Maat, nadat deze een lezing had gehouden voor studievereniging Santé. Dat zegt het college van bestuur van de Universiteit Maastricht in een verklaring over de kwestie.

Minister Van der Steur had de manier waarop forensisch anatoom Maat over de MH17-slachtoffers sprak "ongepast en onsmakelijk" genoemd. Uit de academische wereld kwam vervolgens een storm van protest: Maat, zo vonden vakgenoten, had geen regels overtreden en had een lezing gehouden die volstrekt gebruikelijk is in zijn kringen. Maat was onheus bejegend, vond onder meer ook NRC Handelsblad.
Vanuit de UM, waar de gewraakte lezing had plaatsgevonden, was tot nu toe nog niet door bestuurders gereageerd, tot deze week. Het college verwijst in zijn verklaring naar de jongste ontwikkeling in de affaire, de aankondiging door de minister dat hij met Maat om de tafel gaat zitten. Die “belangrijke handreiking” wordt door het college "zeer gewaardeerd, omdat het college óók de zorgen van verontruste wetenschappers met betrekking tot de 'vrijheid van wetenschap' deelt". Die is immers in het geding, benadrukten vorige week nog 25 internationale vakgenoten van Maat, als ministers gaan voorschrijven wat wetenschappers aan studenten mogen vertellen en laten zien.
Afgelopen maandag maakte Van der Steur niet alleen bekend dat hij Maat uitnodigt voor een gesprek, maar zegt hij ook niet uit te sluiten dat er “in voorkomende gevallen bij grootschalige en complexe identificaties” opnieuw een beroep zal worden gedaan op zijn expertise. “Wij hopen dat hij dan bereid is om een bijdrage te leveren.”

De verklaring van het UM-bestuur kan gelezen worden als een voorzichtige steunbetuiging aan Maat, ofschoon de bewoordingen enigszins algemeen zijn en het college uitdrukkelijk ook begrip toont voor de neiging van de minister om, gezien de maatschappelijke onrust rond het MH17-dossier, "in eerste aanleg" snel te reageren. 
De belangrijkste boodschap lijkt echter intern gericht te zijn: iedereen aan de UM, "dus ook studieverenigingen", die bijeenkomsten of lezingen organiseert over "gevoelige thema's" dient zich bewust te zijn van zijn verantwoordelijkheid en dient uiterste zorgvuldigheid te betrachten. Dat heeft studievereniging Santé, zo suggereert het college hier, onvoldoende gedaan. Het college spreekt van "een leerpunt voor alle betrokkenen".

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)