Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Tijdelijk minder kennismigranten naar Nederland

Nederland trekt de laatste maanden minder kennismigranten van buiten de Europese Unie. Vooral IT'ers uit India laten het afweten, zegt Peter Veld van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vandaag in het Financieele Dagblad.

"De eerste twee maanden van 2009 waren opvallend rustig," aldus Veld. De IND-directeur wijdt dit aan de slechte economische ontwikkelingen. Hij verwacht dat er dit jaar veel minder mensen gebruik zullen maken van de zogenaamde 'kennismigrantenregeling'. "Maar dat is tijdelijk," vervolgt Veld, "en het verandert niets aan het structurele tekort."

Opvallend is de daling van het aantal aanvragen door Indiase informatici, normaliter een belangrijke groep, samen met Amerikanen en Chinezen. De IT-sector is de grootste afnemer van hun kennis, gevolgd door industrie, handel en onderwijs en onderzoek.

De afgelopen jaren nam het aantal kennismigranten steeds toe. In 2005 maakten nog maar 1613 buitenlanders gebruik van de regeling; in 2008 was dat aantal gestegen tot 7192. Ongeveer 85 procent van hen is jonger dan veertig jaar. Driekwart is man. Bijna 80 procent heeft een universitaire opleiding afgerond.

Om in aanmerking te komen voor de regeling moet de migrant samen met zijn toekomstige werkgever een aanvraag indienen en kunnen aantonen dat hij aan het inkomenscriterium voldoet. Een enkele keer is sprake van fraude, zoals in de schaapherderscasus. IND-directeur Veld licht die zaak in het FD toe: "Een voormalig schaapherder zou consultant worden in Nederland. We vertrouwden het hoge inkomen niet en hebben daarom de aanvraag geweigerd." De Raad van State stelde de IND in het gelijk.

 

HOP, Jochem Lybaart

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)