Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Onderzoeksbudget stijgt minder snel dan inflatie

Veeg de onderzoeksuitgaven van alle ministeries op één hoop en het totale bedrag steekt boven de vier miljard euro uit. Dit jaar is er meer geld beschikbaar dan ooit, maar vergeet de inflatie niet.

Alles bij elkaar opgeteld betaalt de overheid in 2009 bijna 4,3 miljard euro aan R&D. Dat blijkt uit het jaarlijkse overzicht van de totale onderzoeksfinanciering (TOF). Het leeuwendeel komt bij OCW vandaan: 2,9 miljard, inclusief de onderzoeksbekostiging van Wageningen Universiteit en TNO. Met 641 miljoen euro staat het ministerie van Economische Zaken op de tweede plaats.

Maar dat is lang niet alles. Zo trekt Landbouw, Natuurbeheer & Voedselkwaliteit 210 miljoen euro voor onderzoek uit, nog afgezien van de bekostiging van Wageningen. De ministeries van Verkeer & Waterstaat (138 miljoen) en Volksgezondheid, Welzijn & Sport (103 miljoen) spenderen ook flinke bedragen.

Enige ruis zit er wel in de cijfers. Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt meestal op een lager eindbedrag uit, schrijven de ambtenaren. Want het CBS gaat uit van de ontvanger, terwijl de overheid van de betaler uitgaat. Soms spreekt de overheid van R&D, terwijl de ontvanger dat geen goede benaming vindt. Die vindt bijvoorbeeld dat zijn arbeid onder het kopje 'innovatie' zou moeten vallen. Het is een dunne lijn.

Ten opzichte van het BBP stijgen de overheidsuitgaven van 0,66 procent in 2007 naar 0,72 in 2009. Het valt niet exact na te gaan of het CBS hier hetzelfde over denkt. Sinds 2003 heeft het CBS geen financieringscijfers meer gepubliceerd door "problemen met het vaststellen van de R&D-uitgaven van de universiteiten".

Overigens kunnen de overheidsuitgaven voor R&D de inflatie niet bijbenen. Die was vorig jaar 2,5 procent. Dit betekent dat de overheid 56,5 miljoen euro meer had moeten uitgeven als tegenwicht voor de inflatie. Ook de Lissabon-doelstellingen zijn nog ver weg. Om daadwerkelijk één procent van het BBP aan onderzoek uit te geven, moet de overheid nog één miljard euro inlopen. Maar de weg naar boven is gevonden, schrijven de ambtenaren.

 

HOP, Bas Belleman

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)