Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Studenten willen kwaliteit, maar verkassen zelden

Overstap naar master elders in het land niet gemakkelijk
Een master is het logische vervolg op de bachelor, vinden universitaire studenten. Ze letten bij hun keuze op inhoud, kwaliteit en beroepsperspectief, maar verhuizen slechts zelden voor de vervolgopleiding. Hun mobiliteit wordt belemmerd door gebrek aan voorlichting, toelatingseisen en extra kosten.

Dat blijkt uit een enquête onder vijfhonderd hbo-studenten en zevenhonderd universitaire studenten uitgevoerd door de hogeschool- en universiteitsbladen in Nederland.

Ruim 90 procent van de universitaire studenten vindt een master horen bij een academische opleiding. Zij geloven niet dat een bachelor alleen toegang geeft tot de arbeidsmarkt. Zo'n 83 procent is dan ook vast plan om een master te gaan volgen. Slechts 16 procent weet het nog niet zeker en 1 procent vindt het na de bachelor wel genoeg. Binnen het hbo ligt dat anders. De helft van de studenten twijfelt over een vervolgstudie, een kwart zegt genoeg te hebben aan de hbo-opleiding.

Lisa Westerveld, voorzitter van de landelijke studentenvakbond LSVb, is niet verbaasd over de cijfers: "Vóór de invoering van de bama bestond een opleiding uit vier jaar. Studenten vinden dat ze die tijd nodig hebben voor een volwaardige opleiding." Haar bond verzet zich dan ook tegen mogelijke crisisplannen om het collegegeld voor de masteropleiding hoger te maken. Ook de universiteitenkoepel VSNU vindt dat studenten na de bachelor een master moeten kunnen volgen zonder dat ze daar extra voor hoeven te betalen.

 

Wereld aan je voeten

Na een bachelordiploma opnieuw kiezen. Fijn, zegt 85 procent van de studenten. Je kunt de bestaande opleiding nog een keer tegen het licht houden en kijken of deze voldoende bij jou past. De voornaamste vragen tijdens de zoektocht naar de masteropleiding? Is die inhoudelijk interessant, hoe is de kwaliteit, wat is het beroepsperspectief en sluit hij goed aan bij mijn bachelor?

In theorie ligt de wereld open. De student kan kiezen voor de eigen universiteit, een instelling elders in Nederland of over de grens. Het buitenland is helemaal niet populair: landelijk heeft slechts 2 procent (tegen 5 procent van de Maastrichtse studenten) plannen in die richting. Bijna 40 procent blijft zitten waar die zit, eenzelfde percentage twijfelt over de bestemming. Slechts 4 procent weet zeker dat ze elders in Nederland gaan doorstuderen.

Mobiliteit is dus een probleem. Waarom laat de student van vandaag zich niet echt leiden door het aanbod, zoals minister Plasterk onlangs bepleitte. De enquête geeft daar wat antwoorden op. Zo wordt een overstap niet bepaald gestimuleerd door de eigen universiteit. Elke bachelor heeft immers een zogenoemde doorstroommaster. Hier kan de student zonder extra eisen en voorzien van soepele overgangsregelingen terecht. Plasterk wil daar van af. Hij wil een 'harde knip', hij wil dat de bachelorbul binnen is voor iemand aan een master begint.

Toch is die zachte knip niet de enige oorzaak voor de geringe mobiliteit, blijkt uit de enquête. Zo is er veel meer behoefte aan voorlichting over bijvoorbeeld het beroepsperspectief van masters. Daarnaast zijn een eventuele verhuizing en mogelijk extra kosten een drempel. Net als de verplichting van een premaster of toelatingsvakken.

Westerveld: "Studenten gaan voor kwaliteit. Het probleem is echter dat je weet wat de kwaliteit van je eigen opleiding is, maar dat je dat niet weet van studies op andere universiteiten. Bovendien is het veel regelwerk om je elders in te schrijven. Je leeft vaak lang in onzekerheid of jouw opleiding toereikend is voor die master. En de kosten spelen zeker ook een rol."

De VSNU verwacht dat deze problemen zich in de toekomst vanzelf zullen oplossen. Hoofd communicatie Aly Oldersma: "Het systeem is nu nog een stelsel in ontwikkeling. Je ziet al een groei van studenten die elders hun master gaan volgen. Nu zijn er nog wel obstakels, maar de universiteiten kijken hoe ze van elkaar kunnen leren en hoe die problemen het best overwonnen kunnen worden."

 

Dubbele positie

Universiteiten hebben een dubbele positie in de 'vrije markt' van het onderwijs. Ze willen graag studenten van elders verleiden, maar proberen tegelijkertijd de eigen studenten binnen boord te houden. De Tilburgse universiteit liet recent een Bachelor's Loyalty Benchmark uitvoeren om er achter te komen wat studenten na hun bachelor willen gaan doen en hoe ze de rol van hun eigen universiteit daarbij zien. In dit onderzoek worden de motieven onderverdeeld in gewin, gemak, genot en gewoonte. De resultaten komen in grote lijnen overeen met de uitkomsten van deze enquête.

Er is ook gekeken hoe de studenten informatie verzamelen. Daaruit blijkt dat ze zich toch voornamelijk oriënteren op de masters binnen de eigen universiteit. Dat blijkt ook uit de opkomst bij mastervoorlichtingsdagen van de UvT. Naast hbo studenten zijn het toch voornamelijk de eigen studenten die erop af komen.

Dezelfde dubbelzinnige houding is ook merkbaar in de advertentiestrategie van universiteiten. Ruim een jaar geleden spraken ze binnen de VSNU af niet in elkaars bladen te adverteren, maar de afspraak bleek niet houdbaar omdat steeds meer universiteiten toch reclame maken voor hun voorlichtingsdagen. Alleen de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Tilburg verbieden hun bladen om masteradvertenties van zusterinstellingen op te nemen. Oldersma: "Adverteren is iets heel anders dan voorlichting geven. De universiteiten verzorgen zelf de voorlichting, maar er zijn wel afspraken om de informatie daarover af te stemmen. Wij spelen daarin een faciliterende rol. Zo kun je op de website van de VSNU vinden wanneer de universiteiten hun voorlichtingsdagen hebben en we hebben we een gemeenschappelijke mastersite. Die laatste gaat waarschijnlijk stoppen omdat al die informatie in voldoende mate te vinden is op de site studiekeuze 123."

 

Ries Agterberg/Univers

Wel of geen master volgen

Eigen universiteit 39%

Ja, weet nog niet waar 38%

Ja, elders in Nederland 12%

In het buitenland 2%

Geen master 1%

Weet nog niet 16 %

 

Top 4 redenen om een master te kiezen

1. Inhoudelijk interessant (80%)

2. De goede kwaliteit (77%)

3. Het beroepsperspectief (67%)

4. Goede aansluiting op de bachelor (65%)

 

Top 4 van drempels bij keuze master

1. Onduidelijk beroepsperspectief (46%)

2. Kosten (40%)

3. Verhuizing (39%)

4. Premaster of toelatingseisen (37%)

Een master hoort bij mijn opleiding

Wo eens 93% oneens 7%

Hbo eens 42% oneens 58%

 

Een masteropleiding geeft mij meer status

Wo Eens 71% oneens 29%

Hbo eens 53% oneens 47%

 

Met een bachelor ben ik voldoende voorbereid op de arbeidsmarkt

wo Eens 38% oneens 62%

hbo eens 83% oneens 17%

 

Mijn masteropleiding doe ik het liefst op mijn eigen universiteit

Eens 55% oneens 45%

Mastervoorlichting is weggegooid geld

Wo eens 8 % oneens 92%

Hbo eens 8% oneens 92%

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)