Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Economiestudenten pleiten voor meer nationaliteiten

Meer nationaliteiten dan alleen Duitsers (56 procent) en Nederlanders (37 procent) in de bachelorpopulatie. Dat bepleiten de studentleden van de faculteitsraad bij economie en bedrijfskunde. Slechts 1 procent van alle economen komt van buiten de EU, aldus de studentleden. In een notitie, gebaseerd op interviews met studenten en medewerkers, presenteren ze alvast een reeks voorstellen.

Vooreerst dient de faculteit zichzelf zichtbaar te maken op internet. Wie bijvoorbeeld ‘study international business in Europe’ googlet, krijgt geen Maastrichtse treffers (wel van de Tilburgse en Rotterdamse zusterfaculteiten). En dat terwijl het internet voor buitenlanders de belangrijkste informatiebron is. Ook stellen de raadsleden voor om te adverteren op sociale netwerken als Facebook.

Bovendien moet de faculteit meer werven in België, Frankrijk en Noorwegen. Studenten die vervolgens interesse tonen en aan de toelatingseisen voldoen, zouden een ‘Welcome to Maastricht Package’ kunnen krijgen met info over huisvesting, het visum, verzekeringen, et cetera. Maar de ervaring leert dat niet iedereen die toegelaten wordt, zich ook inschrijft. Die kans is groter als buitenlanders een ‘enrollment buddy’ krijgen toegewezen die helpt met procedurele zaken.

Ook zou de faculteit contracten moeten sluiten met lokale bedrijven als Mercedes en Vodafone en bijbaantjes aanbieden aan vooral studenten van buiten de EU, die in de bachelor achtduizend euro per jaar aan collegegeld kwijt zijn. Directeur Ingrid Wijk meldde in de raadsvergadering van vorige week dat de UM overweegt om zo’n 250 campus jobs in te stellen. “Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: de universiteit kan gebruikmaken van goedkoop en flexibel personeel, terwijl de (buitenlandse) studenten al meteen zicht hebben op een bijbaan als onderzoeksassistent of administratief medewerker.”

Ondertussen zit het faculteitsbestuur niet stil. Dat wil een einde maken aan de huidige stand van zaken waarbij de helft van de instromende studenten geselecteerd wordt door de IB Groep en de andere helft door de faculteit. Het bestuur wil voortaan alle studenten zelf selecteren, en dat pakt gunstig uit voor buitenlanders. Wijk: “Een voordeel daarvan is dat we zes weken eerder bekend kunnen maken wie toegelaten wordt. Dat is aantrekkelijk voor studenten van buiten de EU, omdat die meer tijd krijgen om visa en huisvesting te regelen.”

Alle studenten zelf selecteren, kan niet zomaar. Daarvoor moet het college van bestuur toestemming vragen aan de minister. En dat staat nu te gebeuren.

 

Maurice Timmermans

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)