Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

“VSNU moet afspraken over tweede studie nakomen”

Minister Plasterk heeft voldoende steun voor zijn plan om het volgen van een tweede studie duurder te maken. Tegelijkertijd rekent hij erop dat instellingen niet meteen de volle mep zullen vragen.

Op dit moment mag iedereen onder de dertig zoveel opleidingen volgen als hij wil, tegen het standaard collegegeld. Maar om het levenlang leren te bevorderen wil Plasterk iedereen, dus ook 30-plussers, het recht geven om één bekostigde bachelor- en één bekostigde masteropleiding te volgen. Wie meer wil, betaalt het – meestal hogere – instellingcollegegeld.

De maatregel moet ontmoedigen dat studenten opleidingen gaan stapelen. Zeker met het oog op problemen in andere sectoren van het onderwijs, vindt Plasterk niet dat de overheid voor de kosten daarvan moet opdraaien.

Uitzondering op de regel zijn studenten die twee studies tegelijk volgen. Zij hoeven het instellingscollegegeld pas te gaan betalen in het collegejaar nadat ze hun eerste studie hebben afgerond.

Maar de minister verwacht wel dat VSNU en HBO-raad hun bekostigingsafspraken met de studentenbonden nakomen. Daarin mogen studenten hun parallelstudie afmaken tegen het normale collegegeldtarief.

De bewindsman ziet niets in het voorstel van Jasper van Dijk (SP) om mensen tot hun dertigste het recht te geven meerdere studies te volgen. Het CDA – en na enig nadenken ook de PvdA – vinden dat evenmin een verstandig idee. Donderdag wordt het kameroverleg in tweede termijn vervolgd.

 

HOP

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)