Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Snelle goedkeuring Health-Foodmaster in Venlo

Er zit schot in de academische toekomst van Venlo. De UM-vestiging aldaar kan als alles goed gaat straks twee masteropleidingen aanbieden.

De eerste is de nieuwe logistiekmaster Global Supply Management and Change, verzorgd door de economische faculteit. Daarvoor is al groen licht gegeven door zowel de accreditatieorganisatie NVAO als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De opleiding begint in september. Ook de master Health Food Innovation Management van de FHML gaat het voor de wind. Zij doorstond onlangs de doelmatigheidstoets van OCW; de kwaliteitstoets door de NVAO komt nog.

Volgens rector Gerard Mols, die vorige week een commissie van de universiteitsraad inlichtte, was er veel verzet van andere universiteiten, met name de Nijmeegse Radboud Universiteit en Wageningen, tegen de Health-Food-master. “Maar een brief van de Radboud arriveerde te laat bij OCW. Wageningen vond dat het thuishoort in het ‘groene’ domein en om die reden de goedkeuring van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit behoefde. Daarmee dreigde het plan in een dispuut tussen twee ministeries te belanden. Ik vermoed dat OCW zo snel heeft besloten om dat dispuut met LNV te vermijden.”

Fred Brouns, coördinator van de Health-Foodmaster, had de opstelling van Wageningen wel verwacht: “Die beschouwen ons als concurrent. Er zit ook iemand van Wageningen in het zogeheten accreditatiepanel van de NVAO, die heeft al kritische vragen gesteld. Over de inhoud, over de kwaliteit en over de situering in Venlo, omdat daar een academisch Umfeld ontbreekt. En ze weten dat als LNV zich erover moet uitspreken, het hele verhaal niet doorgaat. LNV keurt nooit iets goed als het niet van een agro-onderwijsinstelling afkomt, en dat is de UM dus niet. Maar het gaat helemaal niet om agro, het gaat om gezonde voeding. Er zijn vier faculteiten bij betrokken, naast de FHML ook rechten, psychologie en economie. De opleiding duurt twee jaar, dat is uitzonderlijk in Nederland als het geen researchmaster betreft. Dus op dat punt is de doelmatigheidsverklaring van OCW een opsteker. Die lengte is nodig omdat het om innovatie gaat en mensen stage gaan lopen bij de industrie. Dat duurt al zes maanden.”

 

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)